Lần đầu tiên chúng ta đưa vào văn kiện Đại hội Đảng khẳng định nguồn lực của tôn giáo và chỉ rất rõ, đó là phát huy nguồn lực tôn giáo trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đời sống ở khu dân cư.

Bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng

Mục tiêu của Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký phê duyệt tại Quyết định số 964/QĐ-TTg hôm 10/8.

Bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa bằng khát vọng hùng cường

Kể từ Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để giữ vững nền độc lập, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu xây dựng và phát triển đáng tự hào.

Thờ cúng Thành hoàng thể hiện quan niệm “uống nước nhớ nguồn”

Đình Quan Nhân là nơi thờ phụng Trung Nghĩa đại vương Hùng Lãng công- một tướng giỏi có công dẹp giặc Nam Chiếu thời vua Hùng, ông giúp dân làng diệt trừ dịch bệnh và miễn sưu sai, thuế dịch. Để nhớ công ơn, người làng suy tôn ông là Thần.

Hướng về cội nguồn bằng những biểu hiện sinh hoạt văn hoá truyền thống

Làng Việt Nam từ lâu đã là nơi sinh ra và bảo lưu văn hoá làng – văn hoá dân tộc. Bởi vậy, tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng là một tín ngưỡng khá phổ biến ở nhiều vùng miền.

Lễ hội: Nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại

Lễ hội được coi là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, là một trong những môi trường giáo dục truyền thống và văn hóa dân tộc rất tốt cho lớp trẻ, là một nhu cầu tinh thần chính đáng của mọi người, cần được trân trọng.

Lễ hội dinh Thầy Thím: Đề cao tính nhân nghĩa, đạo đức, nhân cách cao cả

Tập tục cúng tế là tín ngưỡng dân gian, một sinh hoạt tâm linh truyền thống, dù có những thay đổi về hình thức cũng nhằm phù hợp với quá trình phát triển của xã hội nhưng vẫn bảo tồn được không khí linh thiêng và ý nghĩa nhân văn.

Tinh thần tích cực của Phật giáo đã mang lại những lợi ích thiết thực cho đời sống xã hội

Những đóng góp hiệu quả của Phật giáo đối với dân tộc suốt chiều dài lịch sử cho thấy tinh thần tích cực của Phật giáo đã mang lại những lợi ích to lớn và thiết thực cho đời sống xã hội.

Triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp UB về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống dịch

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa tăng cường chống dịch, vừa chăm lo phát triển kinh tế-xã hội.

Điểm hội tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Xem tin theo ngày