Cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam năm 1979

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam vẫn toàn dân đánh giặc như thời Trần, vẫn toàn dân toàn diện, lấy nòng cốt là lực lượng vũ trang 3 thứ quân như 30 năm kháng chiến trường kỳ.

Bài học từ đổi mới tư duy của Đảng năm 1986

Đường lối đổi mới đó là kết quả của sự khảo nghiệm thực tiễn và đổi mới tư duy lý luận; là bước phát triển có ý nghĩa cách mạng trong nhận thức và hành động của Đảng với những chủ trương, đường lối mang tính đột phá.

Giảm tình trạng tử vong mẹ vùng DTTS thông qua các can thiệp đổi mới sáng tạo

Phụ nữ đang mang thai ở 60 xã DTTS thuộc vùng sâu, vùng xa tại 6 tỉnh khó khăn nhất sẽ được hưởng lợi từ các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm ngăn chặn tình trạng tử vong mẹ khi có thể phòng ngừa được. 

 

Hỗ trợ 470 triệu đồng cho đồng bào, học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn bị nhiễm Covid-19

Ủy ban Dân tộc vừa ban hành quyết định phê duyệt 470 triệu đồng để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh Trường dự bị Đại học tại TPHCM bị nhiễm Covid-19.

 

35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. 

Những bài học từ thành quả của Đổi mới trong nông nghiệp

Từ một đất nước thiếu ăn, cách đây hơn ¼ thế kỷ, chúng ta trở thành “cường quốc” XK lúa gạo. Có thể nói đó chính là thành quả của Đổi mới trong nông nghiệp.

Nếu không có đổi mới, không thay đổi tư duy chắc chắn chúng ta đã bị gạt ra bên lề

Dù rằng quan tâm đến văn hóa là xu thế tất yếu trong giai đoạn toàn cầu hóa, song nếu không có Đổi mới, không thay đổi tư duy, thì sẽ không nắm bắt kịp thời xu thế, và chắc chắn chúng ta đã bị gạt ra bên lề.

Sau 35 năm đổi mới: Thời buổi bây giờ đã rất khác xưa

Thời buổi bây giờ đã rất khác xưa, các doanh nghiệp phải cạnh tranh lành mạnh, nếu chất lượng tốt và giá thành hợp lý thì không có lý gì chúng ta không tiêu thụ sản phẩm trong nước sản xuất.

Thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường bằng chuyển đổi số

Với sự xuất hiện của CMCN 4.0, thế giới đang ở điểm gẫy của quá trình chuyển đổi số. Đây là cơ hội cho Việt Nam hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường.

 

Sau 35 năm đổi mới: Sử dụng công nghệ 4.0 để củng cố điểm tựa nông nghiệp

Muốn hội nhập sâu rộng, ngành nông nghiệp cần chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa với sự tham gia sâu rộng hơn của khu vực tư nhân, sử dụng cách mạng công nghệ 4.0 để hiện đại hơn, hiệu quả hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn.

Sắp tròn 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Năm 2023 là tròn 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình Phước hỗ trợ kinh phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số

Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định về Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam

Bộ Chính trị mới đây đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi chuyển biến tích cực

Đời sống của đồng bào Mông ở Hà Giang nói riêng và nhiều vùng sâu vùng xa khác đang có những biến chuyển tích cực.

ITU Digital World 2021: Mang vấn đề chuyển đổi số của Việt Nam ra với thế giới

Năm nay là năm thứ 2 Việt Nam đứng ra đăng cai là nước chủ nhà của ITU Digital World.

Hiểu toàn diện và đa chiều việc bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển KT-VH-XH vùng có đông đồng bào DTTS.

Phối hợp giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc

Ngày 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội.

Đẩy mạnh tuyên truyền giá trị dân ca, dân vũ các dân tộc thiểu số trên phát thanh, truyền hình

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2475/QĐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh phát thanh, truyền hình.

Triển khai hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Quan tâm, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em dân tộc thiểu số

Liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ em DTTS, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã xây dựng Dự án số 7.

 

TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo theo Chỉ thị 18 của UBND thành phố

Hôm 5/10, Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo số 711/BTG-NV2 về việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đối với các hoạt động tôn giáo.

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho lực lượng Quân đội, Công an

Hôm 28/9, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UB dân tộc Lê Sơn Hải chủ trì họp bàn việc phối hợp thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg cho lực lượng Quân đội, Công an.

Phối hợp “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Thêm một số đối tượng vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sẽ có thêm một số đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Cà Mau: Đẩy mạnh tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở vùng có đông đồng bào DTTS

Tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-BDT về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở vùng có đông đồng bào DTTS trên địa bàn.

Xem tin theo ngày