Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người Việt

Theo số liệu từ của Trung tâm Internet Việt Nam, tính đến đầu năm nay, Việt Nam có 68,72 triệu người sử dụng Internet, chiếm 70,3% dân số.

Xây dựng pháp quyền XHCN Việt Nam qua 35 năm đổi mới: Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án Chiến lược xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2045, dự kiến trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2022.

Tiêu chí về xóa đói giảm nghèo ngày càng nâng cao, tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Nhìn lại gần 35 năm đổi mới, nhận thức và quan điểm của Đảng về xóa đói - giảm nghèo ngày càng sâu rộng hơn, toàn diện và tiếp cận với chuẩn mực quốc tế.

Báo đáp những người con trung hiếu

Sinh thời, Bác Hồ nhắc nhở: "Đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng."

Triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp UB về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch: Người đi tiên phong, góp sức phá thế bao vây, cấm vận

Trong giai đoạn đất nước bị bao vây, cấm vận với vô vàn khó khăn, trên cương vị “tư lệnh” ngành ngoại giao, ông luôn trăn trở, dành tâm huyết, trí tuệ và công sức cho cuộc đấu tranh cam go về phá thế bao vây, cấm vận.

Nắm bắt thời cơ từ không gian mạng để phục vụ công cuộc phát triển đất nước mạnh hơn

Internet vào Việt Nam đã làm thay đổi toàn bộ cách chúng ta sống, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao năng suất lao động, nâng cao dân trí, nâng cao khả năng quản trị quốc gia.

Internet đã góp phần tạo ra bước ngoặt quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Ghi được dấu ấn trên “bản đồ internet toàn cầu” đã khẳng định chủ trương đúng đắn, chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 

 

Những điểm nổi bật về tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Trong Văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, lần đầu tiên Đảng ta đề cập trực tiếp các nội dung về tôn giáo và công tác tôn giáo một cách toàn diện, có trọng điểm với dung lượng nhiều nhất so với các kỳ đại hội trước đó.

Đăk Tô: Vùng đồng bào DTTS chuyển biến tích cực trong XDGN

Nhận thức của nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Tô đã có sự chuyển biến đáng kể, biết phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo.

Mấu chốt của thành công có sự góp phần của quyết định cho tiếp cận Internet khá sớm

Để có được sự phát triển như ngày hôm nay, mấu chốt của thành công đó, trước hết phải nói về mặt chính sách, lãnh đạo chúng ta đã rất dũng cảm tiếp cận Internet khá sớm, tương đương với các nước phát triển trong khu vực.

Quản lý các mặt tiêu cực để tránh thiệt hại chứ không phải quản lý để ngăn cản sự phát triển

Câu chuyện đưa Internet vào Việt Nam cho thấy, cuộc sống bao giờ cũng đi nhanh hơn tư duy quản lý, vì vậy quản lý là quản lý các mặt tiêu cực để tránh thiệt hại chứ không phải quản lý để ngăn cản sự phát triển.

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc gắn với giữ vững môi trường hòa bình

Trong những năm qua, Việt Nam đã cử cán bộ, sỹ quan tham gia Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan và sắp tới tiếp tục cử thêm sỹ quan thực hiện nhiệm vụ này.

Mường Nhé: Các tín đồ chấp hành tốt các chính sách, pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo

Thời gian qua, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên tích cực đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Những bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Trong thời gian qua, các cuộc triển lãm đã trưng bày gần 100 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm được tập hợp các nguồn tư liệu của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.

Quân đội hùng mạnh để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc

Dàn khí tài tàu chiến, xe tăng, súng bộ binh hiện đại hàng đầu thế giới quy tụ tại triển lãm quốc phòng - an ninh ở Hà Nội, thu hút hàng nghìn người đến tham quan những ngày này.

Chăm lo phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng cục công nghiệp quốc phòng xác định: “Xây dựng và phát triển CNQP theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng và hội nhập, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”

Đổi mới 1986 đã mở ra cơ hội cho người dân và sức bật cho đất nước

Lật giở lại lịch sử chúng ta sẽ thấy một thực tế của chính chúng ta, nếu cứ bảo thủ, trì trệ, không dám nhìn thẳng vào sự thật thì làm sao chúng ta có được cuộc đổi mới hồi năm 1986.

Bài học lớn về nghệ thuật phòng thủ, phòng ngự của lực lượng tại chỗ bảo vệ biên giới

Chiến thắng trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (năm 1979) đã để lại nhiều bài học quý về nghệ thuật quân sự, nổi lên là nghệ thuật sử dụng lực lượng.

Bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc: Nhiều bài học quý trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã để lại nhiều bài học kinh nghiêm quý trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Tư duy đổi mới, đột phá để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kinh tế biển và vùng ven biển bình quân đạt khoảng 47-48% GDP cả nước. Trong các ngành kinh tế biển, đóng góp của các ngành kinh tế diễn ra trên biển chiếm tới 98%, chủ yếu là khai thác dầu khí, hải sản, hàng hải, du lịch biển.

Chính sách phù hợp đã giúp nông nghiệp phát huy được lợi thế mà lịch sử dân tộc ta để lại

Chính sách phù hợp đã giúp NN phát huy được lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, nông dân trong độ tuổi lao động... nên khi được “cởi trói”, người nông dân đã được tự chủ để phát huy lợi thế sẵn mạnh mẽ nhất

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cách mạng Việt Nam. Đó là quan điểm nhất quán, được Đảng ta khẳng định sâu sắc và rõ nét trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bài học từ sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc

Từ luồng gió đổi mới của Đại hội VI của Đảng, nhiều chủ trương đổi mới trong lĩnh vực quốc phòng cũng ra đời, đáp ứng kịp thời với những thay đổi của tình hình, của những bước phát triển mới của nền kinh tế - xã hội và ngoại giao

Bài học từ việc chủ động, sáng tạo trong đổi mới văn hóa

Từ năm 1986, trong đường lối của mình, Đảng thể hiện rõ sự đổi mới tư duy trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa.