Di cư của đồng bào dân tộc thiểu số, nhìn từ Sơn La

Về cơ bản đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được cải thiện, song một bộ phận đồng bào dân tộc thiếu số còn thuộc diện đói nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến nảy sinh ý định di cư.

Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc Khmer hài hòa với phát triển KT-XH

Các tỉnh đông đồng bào Khmer sinh sống khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam.

Nhóm giải pháp khả thi để thực hiện chương trình 135 tại Đắk Lắk hiệu quả hơn

Sau hơn 20 năm triển khai, Chương trình 135 đã để lại nhiều dấu ấn trên các buôn làng Tây Nguyên với những dự án dân sinh, hợp lòng dân.

Đắk Lắk: Đánh giá hiệu quả của Chương trình 135

Chương trình 135 kết hợp với các nguồn lực đầu tư khác nên hệ thống cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn từng bước được đầu tư xây dựng đạt chất lượng tốt và phát huy hiệu quả, tạo tiền đề thúc đẩy phát triến KTXH,

Vùng dân tộc thiểu số đã và đang là “lõi nghèo của cả nước”

Việc Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trình Quốc hội phê duyệt để triển khai là hoàn toàn hợp lý và đúng đắn.

Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do

Chính phủ xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành công tác bố trí toàn bộ số hộ dân đã di cư tự do (khoảng 20.308 hộ, riêng ở Tây Nguyên là 18.396 hộ) vào các điểm dân cư theo quy hoạch.

Di dân tự do ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống người dân

Năm ngoái, tại Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV, Chính phủ đã báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của QH về việc tập trung giải quyết cơ bản tình hình dân di cư tự do các vùng miền núi và trung du.

Không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế tại nơi đến mà còn thách thức cho sự phát triển

Từ Đổi mới đến nay, cùng với nhiều biến đổi to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, di dân các dân tộc thiểu số (DTTS) cũng có nhiều biến đổi về quy mô và cơ cấu di dân theo các dòng khác nhau.

Đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc

Nhân dịp khai giảng năm học 2021 - 2022, Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm, động viên thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Ổn định dân cư theo Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thời gian vừa qua, cùng với nhiều biến đổi to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, di dân các dân tộc thiểu số cũng có nhiều biến đổi về quy mô và cơ cấu di dân theo các dòng khác nhau.

Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới: Nỗ lực gia tăng sức mạnh biển

Những nỗ lực của Việt Nam đang làm tăng lợi thế của một quốc gia có bờ biển dài, không gian biển rộng lớn, giàu nguồn tài nguyên thiên nhiên, nằm ở vị trí chiến lược hàng hải và quân sự ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Cuộc đại khẩn hoang dưới sự chỉ huy của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ

Dưới sự tổ chức và chỉ huy của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ, cuộc khẩn hoang quy mô lớn ở bãi Tiền Châu được tiến hành, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử khai hoang ở Việt Nam.

Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”

Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại là chủ trương lớn, được tính toán cẩn trọng, có tính khả thi cao ở thời điểm công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu lớn.

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội từ tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0

Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần phải có một chiến lược xây dựng quân đội phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, tức là phải “từng bước hiện đại” với bước đi và cách làm vững chắc.

Quảng Trạch: Xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành

Tại Quảng Trạch, Quảng Bình, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành.

Bài học lớn từ Quốc hội khóa 1

75 năm kể từ sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, khi người dân tự tay cầm lá phiếu bầu ra Quốc hội khóa I của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đến nay, hoạt động Quốc hội đang ngày càng công khai và dân chủ hơn.

Nắm vững chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo để làm tốt công tác tôn giáo

Cần nắm vững chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, đổi mới nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo, có kiến thức nhất định và sự hiểu biết về lịch sử, giáo lý, giáo luật, lễ nghi, phong tục, tập quán của các tôn giáo.

Sau hơn 10 năm chung tay nỗ lực, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực

Việt Nam đã chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, với mục tiêu không chỉ bảo đảm thu nhập tối thiểu mà còn hỗ trợ để cải thiện mức độ tiếp cận đối với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thực hiện tuyên truyền hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến các chính sách dân tộc, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và ban hành những chủ trương, chính sách nhằm mục đích đoàn kết tôn giáo và hòa hợp dân tộc.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hơn 90 năm qua, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi: Ưu tiên khu vực miền núi khó khăn, đồng bào DTTS

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc, thực hiện theo lộ trình, phù hợp với các Chiến lược, Chính sách đã ban hành... Ưu tiên tập trung khu vực miền núi khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Các tỉnh vùng DTTS&MN đều vượt chỉ tiêu học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

Đối với chỉ tiêu về hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học theo Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT, tính đến năm 2020, tất cả các tỉnh vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã vượt chỉ tiêu học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

 

Tết Đoan Ngọ trong tín ngưỡng của người Việt Nam

Đoan Ngọ (Đoan Dương) là tết cổ truyền của Việt Nam và một số quốc gia Đông Á, diễn ra vào  mùng 5/5 âm lịch. 

Từ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đến mục tiêu vươn tới thịnh vượng

Vào những thời điểm ngặt nghèo của lịch sử, quyết định Đổi mới toàn diện đất nước năm1986 được ghi nhận là một trong những cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

An Giang: Ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động tôn giáo.

Xem tin theo ngày