Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thiết thực chấn hưng văn hóa, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

10 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ dự chung kết Cuộc thi sáng tác các ca khúc về TP.Hải Phòng

Chiều 26/10, tại Nhà hát thành phố, Ban Giám khảo Cuộc thi Sáng tác các ca khúc về TP.Hải Phòng tiến hành chấm giả vòng loại.

Vĩnh Phúc: Cảnh giác với hoạt động tiêu cực liên quan đến “Hội Thánh Đức Chúa Trời”

Gần đây tổ chức tự xưng, tự đặt tên là “Hội thánh của Đức chúa trời” đã du nhập vào Việt Nam. Đây thực chất là một tổ chức tà đạo, hoạt động trái pháp luật và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT, cần ngăn chặn xử lý.

Xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc xóa trắng thành công tà đạo “San sư khẻ tọ”

Bằng sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ của lực lượng Công an huyện cùng chính quyền địa phương; đến ngày 21.9, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc đã xóa trắng thành công tà đạo “San sư khẻ tọ” ra khỏi địa bàn.

Trà Vinh: Lễ Sene Đôlta năm 2023 diễn ra từ 13 - 15/10

Ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà VinhLê Thanh Bình ký ban hành công văn chỉ đạo về việc tổ chức lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer năm 2023. Theo đó, lễ Sene Đôlta năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 - 15/10.

Xây dựng văn hóa, con người Hòa Bình vì sự phát triển bền vững

Tỉnh Hòa Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa, con người Hòa Bình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thúc đẩy du lịch để bảo tồn nét đẹp văn hoá vùng DTTS nhìn từ Lâm Đồng

Nhờ tích hợp giữa bảo tồn di sản với thúc đẩy du lịch, giờ đây tại Lâm Đồng, có hai làng nghề dệt thổ cẩm B’Nơ C (xã Lát – Lạc Dương) và làng nghề K’Long (xã Hiệp An – Ðức Trọng).

Phát huy tiềm năng du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên

Mới đây, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn famtrip khảo sát tiềm năng du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Khắc phục sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền

Nghị quyết 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là: “Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội”.

Chợ phiên-Nét đẹp văn hóa dân tộc Mông ở Đắk Glong

Trên địa bàn huyện Đắk Glong có khá đông đồng bào dân tộc Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc. Cho tới nay, đồng bào vẫn giữ gìn, phát huy nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó có chợ phiên xã Đắk R'măng và xã Đắk Som.

Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ

Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao nhận thức, giáo dục về giá trị gia đình

Ngành Văn hóa Lâm Đồng tiếp tục nâng cao nhận thức, giáo dục về giá trị gia đình; nêu gương các gia đình tiêu biểu, ứng xử chuẩn mực; phổ biến kiến thức, kỹ năng để các gia đình chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội.

Xã Quảng Thái chú trọng công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ

Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững đất nước

Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.

Vĩnh Phúc: Số hóa bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII tiến hành giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước, đầu tư, phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý

Hưng Yên: Đề cao xây dựng văn hóa gia đình và tiêu chí gia đình hạnh phúc

UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình văn hoá, giai đoạn 2018 - 2022 và biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc lần thứ IV-Năm 2023.

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công tác gia đình đã đạt được những kết quả tích cực góp phần nâng cao vị trí vai trò của gia đình trong sự hình thành, phát triển nhân cách của mỗi cá nhân cũng như trong sự phát triển của cộng đồng, của quê hương, của dân tộc.

Hoà Bình: Đưa văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số vào trường học

Việc đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số lồng ghép giảng dạy cho học sinh đã trở thành một hoạt động thường xuyên của nhiều nhà trường với nhiều hình thức phong phú.

Ninh Bình chú trọng xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đầu năm nay, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-BCĐGĐ về thực hiện công tác gia đình năm 2023 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Kon Tum quan tâm thúc đẩy công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới theo Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 27

Xây dựng gia đình thành tế bào lành mạnh của xã hội

Những quan điểm của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước về gia đình là tiền đề, là cơ sở quan trọng để định hướng xây dựng môi trường văn hóa gia đình hiện nay.

Những giá trị chuẩn mực của gia đình Việt Nam

Với gia đình Việt Nam, chuẩn mực cao nhất của hạnh phúc gia đình không phải là sự sang giàu về vật chất, mà là tình nghĩa, sự gắn bó, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc

Hiện nay, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có những ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Huyện Hải Hậu chú trọng phong trào xây dựng gia đình văn hoá

Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định luôn được quan tâm và phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng sự kiện đặc biệt này.