Làm thể chế ngành TT&TT phải luôn nhớ chữ 'Số'

Nhấn mạnh việc xây dựng thể chế ngành TT&TT hiện nay và giai đoạn tới luôn gắn với chữ 'Số', Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ ra các yêu cầu quan trọng để thể chế số vận hành được. Đó là đúng, đủ, khả thi và có tính răn đe.

Nokia sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về phát triển công nghệ 6G

Tại buổi làm việc với Bộ TT&TT, Tổng Giám đốc Nokia cho biết sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam các nghiên cứu mới về 6G, kinh nghiệm thương mại hóa 5G và phát triển các mạng 5G dùng cho doanh nghiệp.

Nhà mạng Việt cần kinh nghiệm thế giới về thương mại hóa 5G

Đây là đề xuất được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra trong buổi tiếp ông Börje Ekholm, Tổng giám đốc tập đoàn Ericsson, trong bối cảnh Việt Nam sắp thương mại hóa 5G.

Trọng tâm là hướng dẫn địa phương để tạo ra kết quả thiết thực

Khẳng định trọng tâm của năm 2024 là tạo ra những kết quả thiết thực, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các cục, vụ của Bộ phải tập trung hướng dẫn để các địa phương triển khai được ngay các kế hoạch, quy hoạch của ngành.

Việt Nam – Australia thúc đẩy hợp tác đào tạo công nghệ số

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn Đại học Sydney (Australia) tăng cường hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Australia, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số.

Đấu giá tần số 5G để phát triển hạ tầng số quốc gia

Sự kiện đấu giá tần số 5G có ý nghĩa quan trọng, mở ra một kỷ nguyên mới cho 5G, là cơ sở để phát triển hạ tầng số, phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam thịnh vượng khi doanh nghiệp Việt có giấc mơ lớn, khát vọng lớn

CNTT và Truyền thông không còn là ngành hỗ trợ mà đã trở thành lực lượng sản xuất chính. Doanh nghiệp công nghệ Việt cần có khát vọng lớn, ý chí mạnh mẽ để đưa đất nước vươn lên.

Viện Chiến lược phải nâng tầm, “tổng chỉ huy” công tác chiến lược của Bộ TT&TT

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Viện Chiến lược TT&TT trong việc đưa Bộ TT&TT trở nên xuất sắc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Viện cần nâng tầm, làm những việc mới, việc cao hơn, mang lại nhiều giá trị cho ngành.

Bộ TT&TT: Đặt trọng tâm phải cân bằng giữa quản lý và phát triển

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quán triệt nhận thức, cách làm mới với tinh thần làm nhanh hơn, cách tiếp cận dễ hơn, từ đó tạo ra thành quả.

Ninh Bình cần thử nghiệm cái mới để thu hút doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng gợi mở cho tỉnh Ninh Bình cách phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Đó là lấy mình làm ‘chuột bạch’ để đổi mới sáng tạo trước, là nơi cho phép thử nghiệm những cái mới.