Bấm xem độ tuổi các Ủy viên Trung ương

Các Ủy viên Trung ương

Ông Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước
Ông Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ
Ông Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội
Bà Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai

Thường trực Ban Bí thư
Ông Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên

Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh
Ông Tô Lâm

Ông Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công An
Ông Phan Đình Trạc

Ông Phan Đình Trạc

Trưởng ban Nội chính Trung Ương
Ông Trần Cẩm Tú

Ông Trần Cẩm Tú

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương
Ông Phan Văn Giang

Ông Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
Ông Nguyễn Hòa Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội
Ông Nguyễn Xuân Thắng

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ông Lương Cường

Ông Lương Cường

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
Ông Trần Tuấn Anh

Ông Trần Tuấn Anh

Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Ông Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng

Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Ông Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Ông Đặng Quốc Khánh

Ông Đặng Quốc Khánh

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
Ông Vũ Mạnh Hà

Ông Vũ Mạnh Hà

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
Ông Lê Quang Mạnh

Ông Lê Quang Mạnh

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội
Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ
Ông Trần Hồng Hà

Ông Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Chính phủ
Ông Nguyễn Văn Hiền

Ông Nguyễn Văn Hiền

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
Ông Phạm Gia Túc

Ông Phạm Gia Túc

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Ông Đoàn Minh Huấn

Ông Đoàn Minh Huấn

Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình
Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bà Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân

Phó Chủ tịch nước
Ông Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang

Phó Thủ tướng
Ông Trần Đức Thắng

Ông Trần Đức Thắng

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương
Bà Đào Hồng Lan

Bà Đào Hồng Lan

Bộ trưởng Bộ Y tế