Bấm xem độ tuổi các Ủy viên Trung ương

Các Ủy viên Trung ương

Ông Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ
Ông Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội
Bà Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai

Thường trực Ban Bí thư
Ông Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên

Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh
Ông Tô Lâm

Ông Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công An
Ông Phan Đình Trạc

Ông Phan Đình Trạc

Trưởng ban Nội chính Trung Ương
Ông Trần Cẩm Tú

Ông Trần Cẩm Tú

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương
Ông Phan Văn Giang

Ông Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
Ông Nguyễn Hòa Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội
Ông Nguyễn Xuân Thắng

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ông Lương Cường

Ông Lương Cường

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
Ông Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng

Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông
Ông Nguyễn Hoài Anh

Ông Nguyễn Hoài Anh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
Ông Lê Hải Bình

Ông Lê Hải Bình

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Bà Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân

Quyền Chủ tịch nước
Ông Dương Văn An

Ông Dương Văn An

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Ông Lương Nguyễn Minh Triết

Ông Lương Nguyễn Minh Triết

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Bà Nguyễn Thị Thanh

Bà Nguyễn Thị Thanh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu
Ông Đào Ngọc Dung

Ông Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ông Lê Quang Mạnh

Ông Lê Quang Mạnh

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội
Ông Nguyễn Đắc Vinh

Ông Nguyễn Đắc Vinh

Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Ông Lê Tấn Tới

Ông Lê Tấn Tới

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Ông Vũ Hồng Thanh

Ông Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Bà Lê Thị Nga

Bà Lê Thị Nga

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội