Độ tuổi các thành viên chính phủ

Phạm Minh Chính Phạm Minh Chính Thủ tướng chính phủ Tuổi: 10/12/1958
Tô Lâm Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công An Tuổi: 10/07/1957
Phan Văn Giang Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Tuổi: 14/10/1960
Ông Trần Hồng Hà Ông Trần Hồng Hà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Tuổi: 19/04/1963
Vũ Đức Đam Vũ Đức Đam Tuổi: 03/02/1963
Nguyễn Văn Thể Nguyễn Văn Thể Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Tuổi: 27/11/1966
Nguyễn Hồng Diên Nguyễn Hồng Diên Bộ trưởng Bộ Công Thương Tuổi: 16/03/1965
Đào Ngọc Dung Đào Ngọc Dung Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Tuổi: 06/06/1962
Nguyễn Chí Dũng Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tuổi: 05/08/1960
Lê Minh Hoan Lê Minh Hoan Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuổi: 19/01/1961
Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuổi: 20/04/1961
Lê Thành Long Lê Thành Long Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tuổi: 23/09/1963
Hồ Đức Phớc Hồ Đức Phớc Bộ trưởng Bộ Tài chính Tuổi: 01/11/1963
Nguyễn Kim Sơn Nguyễn Kim Sơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Tuổi: 18/11/1966
Bùi Thanh Sơn Bùi Thanh Sơn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tuổi: 16/10/1962
Phạm Thị Thanh Trà Phạm Thị Thanh Trà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tuổi: 21/01/1964
Trần Văn Sơn Trần Văn Sơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Tuổi: 01/12/1961
Đoàn Hồng Phong Đoàn Hồng Phong Tổng Thanh tra Chính phủ Tuổi: 02/01/1963
Nguyễn Thanh Nghị Nguyễn Thanh Nghị Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng. Tuổi: 12/08/1976
Huỳnh Thành Đạt Huỳnh Thành Đạt Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Tuổi: 26/08/1962
Lê Minh Khái Lê Minh Khái Phó Thủ tướng Chính phủ Tuổi: 10/12/1964
Hầu A Lềnh Hầu A Lềnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Tuổi: 22/06/1973
Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tuổi: 27/03/1968
Lê Văn Thành Lê Văn Thành Phó Thủ tướng Chính phủ Tuổi: 20/10/1962
Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông Tuổi: 24/07/1962