Độ tuổi các thành viên chính phủ

Ông Tô Lâm Ông Tô Lâm Chủ tịch nước Tuổi: 10/07/1957
Ông Phạm Minh Chính Ông Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ Tuổi: 10/12/1958
Ông Phan Văn Giang Ông Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Tuổi: 14/10/1960
Ông Lê Thành Long Ông Lê Thành Long Phó Thủ tướng Chính phủ Tuổi: 23/09/1963
Ông Lê Minh Khái Ông Lê Minh Khái Phó Thủ tướng Chính phủ Tuổi: 10/12/1964
Ông Nguyễn Mạnh Hùng Ông Nguyễn Mạnh Hùng Bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông Tuổi: 24/07/1962
Ông Đào Ngọc Dung Ông Đào Ngọc Dung Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Tuổi: 06/06/1962
Ông Đoàn Hồng Phong Ông Đoàn Hồng Phong Tổng Thanh tra Chính phủ Tuổi: 02/01/1963
Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng Tuổi: 12/08/1976
Ông Hầu A Lềnh Ông Hầu A Lềnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Tuổi: 22/06/1973
Bà Nguyễn Thị Hồng Bà Nguyễn Thị Hồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tuổi: 27/03/1968
Ông Trần Văn Sơn Ông Trần Văn Sơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Tuổi: 01/12/1961
Ông Nguyễn Văn Hùng Ông Nguyễn Văn Hùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuổi: 20/04/1961
Ông Huỳnh Thành Đạt Ông Huỳnh Thành Đạt Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Tuổi: 26/08/1962
Bà Phạm Thị Thanh Trà Bà Phạm Thị Thanh Trà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tuổi: 21/01/1964
Ông Nguyễn Chí Dũng Ông Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tuổi: 05/08/1960
Ông Lê Minh Hoan Ông Lê Minh Hoan Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuổi: 19/01/1961
Ông Nguyễn Kim Sơn Ông Nguyễn Kim Sơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Tuổi: 18/11/1966
Ông Nguyễn Hồng Diên Ông Nguyễn Hồng Diên Bộ trưởng Bộ Công Thương Tuổi: 16/03/1965
Ông Hồ Đức Phớc Ông Hồ Đức Phớc Bộ trưởng Bộ Tài chính Tuổi: 01/11/1963
Ông Bùi Thanh Sơn Ông Bùi Thanh Sơn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tuổi: 16/10/1962
Ông Trần Hồng Hà Ông Trần Hồng Hà Phó Thủ tướng Chính phủ Tuổi: 19/04/1963
Ông Nguyễn Văn Thể Ông Nguyễn Văn Thể Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Tuổi: 27/11/1966
Vũ Đức Đam Vũ Đức Đam Tuổi: 03/02/1963