icon navigator icon
Ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14/04/1944
Quê quán: Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng

Chức vụ:

- Tổng Bí thư: Khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII
- Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 10/2018)
- Chủ tịch Quốc hội: Khóa XI, XII
- Bí thư Quân ủy Trung ương
- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn

Tóm tắt quá trình công tác

  Tin Tức về ông Ông Nguyễn Phú Trọng right arrow
  Ông Võ Văn Thưởng

  Ông Võ Văn Thưởng

  Ngày sinh: 13/12/1970
  Quê quán: Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long
  Ông Võ Văn Thưởng

  Ông Võ Văn Thưởng

  Chức vụ:

  Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV, XV

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn, Cử nhân Triết học

  Tóm tắt quá trình công tác

   Tin Tức về ông Ông Võ Văn Thưởng right arrow
   Ông Phạm Minh Chính

   Ông Phạm Minh Chính

   Ngày sinh: 10/12/1958
   Quê quán: Xã Hoa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
   Ông Phạm Minh Chính

   Ông Phạm Minh Chính

   Chức vụ:

   Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

   Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật, Cử nhân Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân Luật

   Tóm tắt quá trình công tác

    Tin Tức về ông Ông Phạm Minh Chính right arrow
    Ông Vương Đình Huệ

    Ông Vương Đình Huệ

    Ngày sinh: 15/03/1957
    Quê quán: Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
    Ông Vương Đình Huệ

    Ông Vương Đình Huệ

    Chức vụ:

    Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

    Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

    Tóm tắt quá trình công tác

     Tin Tức về ông Ông Vương Đình Huệ right arrow
     Bà Trương Thị Mai

     Bà Trương Thị Mai

     Ngày sinh: 23/01/1958
     Quê quán: Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
     Bà Trương Thị Mai

     Bà Trương Thị Mai

     Chức vụ:

     Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Thường trực Ban Bí thư; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV

      

     Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật

     Tóm tắt quá trình công tác

      Tin Tức về bà Bà Trương Thị Mai right arrow
      Ông Nguyễn Văn Nên

      Ông Nguyễn Văn Nên

      Ngày sinh: 14/07/1957
      Quê quán: Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh
      Ông Nguyễn Văn Nên

      Ông Nguyễn Văn Nên

      Chức vụ:

      Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

      Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

      Tóm tắt quá trình công tác

       Tin Tức về ông Ông Nguyễn Văn Nên right arrow
       Ông Tô Lâm

       Ông Tô Lâm

       Ngày sinh: 10/07/1957
       Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
       Ông Tô Lâm

       Ông Tô Lâm

       Chức vụ:

       Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng;  Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

       Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

       Tóm tắt quá trình công tác

        Tin Tức về ông Ông Tô Lâm right arrow
        Ông Phan Đình Trạc

        Ông Phan Đình Trạc

        Ngày sinh: 25/08/1958
        Quê quán: Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An
        Ông Phan Đình Trạc

        Ông Phan Đình Trạc

        Chức vụ:

        Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV, XV

        Trình độ chuyên môn: Đại học An Ninh, Cử nhân Luật

        Tóm tắt quá trình công tác

         Tin Tức về ông Ông Phan Đình Trạc right arrow
         Ông Phan Văn Giang

         Ông Phan Văn Giang

         Ngày sinh: 14/10/1960
         Quê quán: Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Nam Định
         Ông Phan Văn Giang

         Ông Phan Văn Giang

         Chức vụ:

         Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

         Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa Học Quân Sự

         Tóm tắt quá trình công tác

          Tin Tức về ông Ông Phan Văn Giang right arrow
          Ông Nguyễn Hòa Bình

          Ông Nguyễn Hòa Bình

          Ngày sinh: 24/05/1958
          Quê quán: Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
          Ông Nguyễn Hòa Bình

          Ông Nguyễn Hòa Bình

          Chức vụ:

          Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

          Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh

          Tóm tắt quá trình công tác

           Tin Tức về ông Ông Nguyễn Hòa Bình right arrow
           Ông Trần Thanh Mẫn

           Ông Trần Thanh Mẫn

           Ngày sinh: 12/08/1962
           Quê quán: Phường Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang
           Ông Trần Thanh Mẫn

           Ông Trần Thanh Mẫn

           Chức vụ:

           Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

           Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh Tế

           Tóm tắt quá trình công tác

            Tin Tức về ông Ông Trần Thanh Mẫn right arrow
            Ông Nguyễn Xuân Thắng

            Ông Nguyễn Xuân Thắng

            Ngày sinh: 18/12/1957
            Quê quán: Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Nghệ An
            Ông Nguyễn Xuân Thắng

            Ông Nguyễn Xuân Thắng

            Chức vụ:

            Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

            Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân tiếng Anh

            Tóm tắt quá trình công tác

             Tin Tức về ông Ông Nguyễn Xuân Thắng right arrow
             Ông Lương Cường

             Ông Lương Cường

             Ngày sinh: 15/08/1957
             Quê quán: Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
             Ông Lương Cường

             Ông Lương Cường

             Chức vụ:

             Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng; Đại tướng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

             Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

             Tóm tắt quá trình công tác

              Tin Tức về ông Ông Lương Cường right arrow
              Ông Trần Tuấn Anh

              Ông Trần Tuấn Anh

              Ngày sinh: 06/04/1964
              Quê quán: Xã Phổ Khánh, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi
              Ông Trần Tuấn Anh

              Ông Trần Tuấn Anh

              Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại giao

              Tóm tắt quá trình công tác

               Tin Tức về ông Ông Trần Tuấn Anh right arrow
               Ông Đinh Tiến Dũng

               Ông Đinh Tiến Dũng

               Ngày sinh: 10/05/1961
               Quê quán: Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
               Ông Đinh Tiến Dũng

               Ông Đinh Tiến Dũng

               Chức vụ:

               Ủy viên Bộ Chính trị;  Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

               Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Kinh tế

               Tóm tắt quá trình công tác

                Tin Tức về ông Ông Đinh Tiến Dũng right arrow
                Ông Trần Cẩm Tú

                Ông Trần Cẩm Tú

                Ngày sinh: 25/08/1961
                Quê quán: Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
                Ông Trần Cẩm Tú

                Ông Trần Cẩm Tú

                Chức vụ:

                Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

                Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Lâm nghiệp

                Tóm tắt quá trình công tác

                 Tin Tức về ông Ông Trần Cẩm Tú right arrow