icon navigator icon
Ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14/04/1944
Quê quán: Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng

Chức vụ:

- Tổng Bí thư: Khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII
- Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 10/2018)
- Chủ tịch Quốc hội: Khóa XI, XII
- Bí thư Quân ủy Trung ương
- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn

Tóm tắt quá trình công tác

  Tin Tức về Ông Nguyễn Phú Trọng right arrow
  Ông Tô Lâm

  Ông Tô Lâm

  Ngày sinh: 10/07/1957
  Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
  Ông Tô Lâm

  Ông Tô Lâm

  Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 22/5/2024)
  - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
  - Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
  - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ
  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

  Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

  Tóm tắt quá trình công tác

   Tin Tức về Ông Tô Lâm right arrow
   Ông Phạm Minh Chính

   Ông Phạm Minh Chính

   Ngày sinh: 10/12/1958
   Quê quán: Xã Hoa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
   Ông Phạm Minh Chính

   Ông Phạm Minh Chính

   Chức vụ:

   - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
   - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
   - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
   - Thủ tướng Chính phủ (từ 4/2021)
   - Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4/2021)
   - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương
   - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
   - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

   Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật, Cử nhân Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân Luật

   Tóm tắt quá trình công tác

    Tin Tức về Ông Phạm Minh Chính right arrow
    Ông Lương Cường

    Ông Lương Cường

    Ngày sinh: 15/08/1957
    Quê quán: Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
    Ông Lương Cường

    Ông Lương Cường

    Chức vụ:

    - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
    - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
    - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
    - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (đến tháng 6/2024)

    - Thường trực Ban Bí thư
    - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

    Tóm tắt quá trình công tác

     Tin Tức về Ông Lương Cường right arrow
     Ông Trần Thanh Mẫn

     Ông Trần Thanh Mẫn

     Ngày sinh: 12/08/1962
     Quê quán: Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
     Ông Trần Thanh Mẫn

     Ông Trần Thanh Mẫn

     Chức vụ:

     - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
     - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
     - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

     - Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (từ 20/5/2024)

     - Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 22/5/2024)

     - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (7/2017 - 3/2021)

     - Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (4/2021 - 5/2024)
     - Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam khóa XV và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Lào (11/2021)
     - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

     Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh Tế

     Tóm tắt quá trình công tác

      Tin Tức về Ông Trần Thanh Mẫn right arrow
      Ông Trần Cẩm Tú

      Ông Trần Cẩm Tú

      Ngày sinh: 25/08/1961
      Quê quán: Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh
      Ông Trần Cẩm Tú

      Ông Trần Cẩm Tú

      Chức vụ:

      - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
      - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (từ 6/2018), XIII (từ 4/2021)
      - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
      - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII, XIII
      - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng
      - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

      Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Lâm nghiệp

      Tóm tắt quá trình công tác

       Tin Tức về Ông Trần Cẩm Tú right arrow
       Ông Phan Đình Trạc

       Ông Phan Đình Trạc

       Ngày sinh: 25/08/1958
       Quê quán: Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
       Ông Phan Đình Trạc

       Ông Phan Đình Trạc

       Chức vụ:

       - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
       - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (10/2017), XIII (4/2021)
       - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
       - Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Khóa XII, XIII
       - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng
       - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
       - Ủy viên Tiểu ban bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương
       - Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV, XV

       Trình độ chuyên môn: Đại học An Ninh, Cử nhân Luật

       Tóm tắt quá trình công tác

        Tin Tức về Ông Phan Đình Trạc right arrow
        Ông Phan Văn Giang

        Ông Phan Văn Giang

        Ngày sinh: 14/10/1960
        Quê quán: Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
        Ông Phan Văn Giang

        Ông Phan Văn Giang

        Chức vụ:

        - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
        - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
        - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương
        - Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
        - Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia
        - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

        Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa Học Quân Sự

        Tóm tắt quá trình công tác

         Tin Tức về Ông Phan Văn Giang right arrow
         Ông Nguyễn Hòa Bình

         Ông Nguyễn Hòa Bình

         Ngày sinh: 24/05/1958
         Quê quán: Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi
         Ông Nguyễn Hòa Bình

         Ông Nguyễn Hòa Bình

         Chức vụ:

         - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
         - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII (từ 4/2021)
         - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
         - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
         - Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng
         - Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
         - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

         Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh

         Tóm tắt quá trình công tác

          Tin Tức về Ông Nguyễn Hòa Bình right arrow
          Bà Bùi Thị Minh Hoài

          Bà Bùi Thị Minh Hoài

          Ngày sinh: 12/01/1965
          Quê quán: Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
          Bà Bùi Thị Minh Hoài

          Bà Bùi Thị Minh Hoài

          Chức vụ:

          - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

          - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
          - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
          - Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Khóa XIII

          - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
          - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII
          - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

          Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

          Tóm tắt quá trình công tác

           Tin Tức về Bà Bùi Thị Minh Hoài right arrow
           Ông Nguyễn Xuân Thắng

           Ông Nguyễn Xuân Thắng

           Ngày sinh: 18/12/1957
           Quê quán: Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
           Ông Nguyễn Xuân Thắng

           Ông Nguyễn Xuân Thắng

           Chức vụ:

           - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
           - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (10/2017)
           - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
           - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
           - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
           - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung
           - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

           Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân tiếng Anh

           Tóm tắt quá trình công tác

            Tin Tức về Ông Nguyễn Xuân Thắng right arrow
            Ông Nguyễn Văn Nên

            Ông Nguyễn Văn Nên

            Ngày sinh: 14/07/1957
            Quê quán: Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
            Ông Nguyễn Văn Nên

            Ông Nguyễn Văn Nên

            Chức vụ:

            - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
            - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
            - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
            - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
            - Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh
            - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

            Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

            Tóm tắt quá trình công tác

             Tin Tức về Ông Nguyễn Văn Nên right arrow
             Ông Lê Minh Hưng

             Ông Lê Minh Hưng

             Ngày sinh: 11/12/1970
             Quê quán: Xã Tân Mỹ Hà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh
             Ông Lê Minh Hưng

             Ông Lê Minh Hưng

             Chức vụ:

             - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

             - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
             - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
             - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII (đến tháng 6/2024)

             - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
             - Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021)
             - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

             Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công

             Tóm tắt quá trình công tác

              Tin Tức về Ông Lê Minh Hưng right arrow
              Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

              Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

              Ngày sinh: 06/03/1962
              Quê quán: Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang
              Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

              Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

              Chức vụ:

              - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

              - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
              - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
              - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
              - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

              Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

              Tóm tắt quá trình công tác

               Tin Tức về Ông Nguyễn Trọng Nghĩa right arrow
               Ông Đỗ Văn Chiến

               Ông Đỗ Văn Chiến

               Ngày sinh: 10/11/1962
               Quê quán: Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
               Ông Đỗ Văn Chiến

               Ông Đỗ Văn Chiến

               Chức vụ:

               - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

               - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
               - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
               - Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (từ 4/2021)
               - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (từ 4/2021)
               - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

               Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

               Tóm tắt quá trình công tác

                Tin Tức về Ông Đỗ Văn Chiến right arrow