Bấm xem độ tuổi các Ủy viên Bộ Chính trị

Các Ủy viên Bộ Chính trị

Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư
Phạm Minh Chính

Phạm Minh Chính

Thủ tướng chính phủ
Vương Đình Huệ

Vương Đình Huệ

Chủ tịch quốc hội
Trương Thị Mai

Trương Thị Mai

Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương
Võ Văn Thưởng

Võ Văn Thưởng

Thường trực Ban Bí thư
Nguyễn Văn Nên

Nguyễn Văn Nên

Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh
Tô Lâm

Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công An
Phan Đình Trạc

Phan Đình Trạc

Trưởng ban Nội Chính Trung Ương
Trần Cẩm Tú

Trần Cẩm Tú

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương
Phan Văn Giang

Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Trần Thanh Mẫn

Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội
Nguyễn Xuân Thắng

Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Lương Cường

Lương Cường

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Đinh Tiến Dũng

Đinh Tiến Dũng

Bí thư Thành uỷ Hà Nội