Bấm xem độ tuổi các Ủy viên Bộ Chính trị

Các Ủy viên Bộ Chính trị

Ông Tô Lâm

Ông Tô Lâm

Chủ tịch nước
Ông Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ
Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội
Ông Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên

Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh
Ông Phan Đình Trạc

Ông Phan Đình Trạc

Trưởng ban Nội chính Trung Ương
Ông Trần Cẩm Tú

Ông Trần Cẩm Tú

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương
Ông Phan Văn Giang

Ông Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
Ông Nguyễn Hòa Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ông Nguyễn Xuân Thắng

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ông Lương Cường

Ông Lương Cường

Thường trực Ban Bí thư
Ông Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng

Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Ông Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Bà Bùi Thị Minh Hoài

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Lê Minh Hưng

Ông Lê Minh Hưng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng