Sáp nhập quận Hoàn Kiếm, tại sao không?

Sáp nhập quận Hoàn Kiếm phải đảm bảo “nguyên đai, nguyên kiện” của quận này, nghĩa là không xé lẻ ra nhiều phần để sáp nhập vào nhiều quận khác mà vẫn giữ nguyên vẹn quận Hoàn Kiếm.

EVN và sứ mệnh của ngành điện phía sau bản kết luận

Sau nhiêu năm, Điện lực Việt Nam đã thành công thực hiện “điện đi trước một bước”, thì bỗng nhiên miền Bắc bị thiếu điện từ cuối tháng 5/2023 đến nay khiến nhiều khu dân cư, doanh nghiệp, cơ quan chịu cảnh bị cắt điện, thậm chí không được báo trước.

Vì sao lại ‘sợ’ thị trường bất động sản?

Đất đai là "bất động sản mẹ" của mọi bất động sản trên đất, mà xin được gọi là "bất động sản con". Nếu thiếu thị trường bất động sản mẹ thì mọi bất động sản con có thể bị coi như tình trạng “con mồ côi mẹ”, sống vất vưởng, chịu nhiều rủi ro.

Để không còn kẻ 'ăn đất'

Thống kê tư pháp cho thấy 70% khiếu kiện trong xã hội liên quan đến đất đai. Tỷ lệ này kéo dài đã nhiều năm, gây nhức nhối trong lòng dân, lòng xã hội.

Giải cứu thị trường bất động sản từ gốc

Gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí dầy đặc tiếng kêu “giải cứu” thị trường bất động sản, điều đã diễn ra nhiều lần trong vài thập niên qua.