DTTS

Cập nhập tin tức DTTS

Đắk Lắk tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch thực hiện một số nội dung về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tích cực chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Giang

Nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương, cùng hệ thống y tế cơ sở mà việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ngày càng được đảm bảo.

Vùng DTTS và miền núi Đắk Lắk "mặc áo mới"

Sau hơn 10 năm nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi Đắk Lắk không ngừng cải thiện, nâng cao.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái

872 người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò, có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương.

Lai Châu phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Lai Châu xác định việc quản lý, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Cải thiện chất lượng dân số dân tộc thiểu số trong tình hình mới

Số liệu được nêu trong Đề án “Bảo vệ và phát triển DTTS, đặc biệt dân tộc dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc” cho thấy, nhiều chỉ số đáng ngại về chất lượng dân số của các DTTS rất ít người.

Thanh Sơn từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng DTTS

Việc bảo tồn và phát triển các giá trị truyền thống văn hóa đã được các địa phương coi trọng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng DTTS trong vùng.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Hội nghị Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2021 - 2025.

Mộc Châu phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời gian qua, huyện Mộc Châu đã tích cực triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức.

Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, chính sách, pháp luật đã tạo hành lang pháp lý quan trọng giải quyết chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nói riêng và 25 triệu dân nông thôn miền núi nói chung.

Bạc Liêu chú trọng nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer

Để nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer, thời gian qua tỉnh Bạc Liêu đã tập trung lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động

Năm 2022, nhiều văn bản pháp luật liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi làm việc ở nước ngoài được ban hành.

Cải thiện cơ hội được chăm sức khỏe cho các bà mẹ vùng DTTS

Chỉ có 11% bà mẹ dân tộc ít người tại 60 xã thuộc các tỉnh khó khăn nhất đó là Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai được khám thai ít nhất 4 lần. Tỷ lệ các bà mẹ sinh con tại các cơ sở y tế là cực kỳ thấp và chỉ khoảng 30%.

Tiếng chiêng Mường xứ Đoài

Trong xu thế hội nhập, nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật du nhập vào cộng đồng, tuy nhiên, trên khắp các bản mường, tiếng chiêng vẫn luôn ngân vang hòa nhịp với những đổi, sung túc thay từng ngày.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng dân tộc thiểu số luôn được huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị quan tâm.

Hội đồng Dân tộc sẽ tập trung giám sát 3 nội dung chính trong triển khai công tác dân tộc

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH 15, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ tổ chức giám sát của Hội đồng Dân tộc trong thời gian tới tập trung vào 3 nội dung chính.

Đồng bào DTTS La Chí tự trồng bông, dệt vải may quần áo để bảo tồn nghề truyền thống

Người dân tộc La Chí là dân dộc ít người duy nhất sinh sống tại xã Nậm Khánh, với nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo. Trang phục của đồng bào đều do phụ nữ La Chí tự trồng bông, dệt và may trang phục cho các thành viên trong gia đình.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Yêu cầu giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các DTTS ngày càng trở nên cấp bách trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế;

Chú trọng công tác giám sát kết quả xây dựng, ban hành và thực thi các chính sách dân tộc

Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm nhấn mạnh, Hội đồng Dân tộc luôn chú trọng công tác giám sát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để đánh giá kết quả xây dựng, ban hành và thực thi các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Phú Thọ: Giảm nghèo bao trùm, ưu tiên vùng lõi

Tỉnh Phú Thọ xác định đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS khó khăn.