DTTS

Cập nhập tin tức DTTS

Các Đội cồng chiêng nữ góp phần giữ tiếng cồng chiêng mãi ngân vang

Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của những câu lạc bộ cồng chiêng nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần tích cực mang lại sức sống mới cho không gian văn hóa cồng chiêng để tiếng chồng chiêng mãi ngân vang khắp núi rừng.

Quảng Bình: Đầu tư hơn 260 tỷ đồng thực hiện 10 dự án cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Quảng Bình đầu tư hơn 260 tỷ đồng để thực hiện 10 dự án nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát triển và nâng cao vị thế dân tộc Rơ Măm và Brâu

Những năm qua, tỉnh Kon Tum đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 2 dân tộc Brâu và Rơ Măm.

Then- nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng, Thái

Then, một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ.

Kiên trì và khéo léo mới có thể thay đổi được nhận thức của đồng bào DTTS về tảo hôn

Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025" được tích hợp là một tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phấn đấu 50% vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới ở Kon Tum

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 50% trở lên số thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Cuộc sống của đồng bào Mông ở "cổng trời" Mường Lát thay đổi từng ngày

Tỉnh và huyện Mường Lát đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Mông nơi "cổng trời" Mường Lát. Nhờ đó, cuộc sống của bà con đang thay đổi từng ngày.

Bảo tồn và khai thác di sản văn hóa vùng Tây Bắc vì mục tiêu phát triển bền vững

Tây Bắc là khu vực có nhiều tộc người thiểu số với nền văn hóa đa dạng, là một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo tồn, phát huy nguồn di sản đặc biệt này để phát triển đã đạt được nhiều kết quả nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập.

Tăng cường chuyển đổi số cho kinh tế hợp tác tại vùng DTTS và miền núi

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp Liên minh HTX tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị "Ứng dụng KHCN, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường cho các hợp tác xã".

Lào Cai quan tâm bảo vệ sức khỏe người dân tộc thiểu số

Thời gian qua, người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi được các cấp, ngành của tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó, họ được  tiếp cận tốt nhất các dịch vụ y tế, được chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Di sản văn hóa là điểm tựa cho tăng trưởng của vùng dân tộc Mường

Huyện Thanh Sơn xác định di sản văn hóa dân tộc Mường là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần.

4 nhóm giải pháp lớn để bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K'đăm đã đề xuất 4 nhóm giải pháp lớn giải pháp cho bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các DTTS

Tuyên Quang tăng cường các thiết chế văn hóa vùng DTTS

Những giá trị văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tạo cho Tuyên Quang lung linh, huyền ảo, đa sắc màu văn hóa, đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam.

Hội thảo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS ở Lâm Đồng

Tại Đà Lạt vừa diễn ra hội thảo phát huy vai trò của MTTQ Việt nam trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số-miền núi khu vực Tây Nguyên.

Bắc Hà chú trọng giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng DTTS

UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã tổ chức các hội tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho 400 đại biểu trên địa bàn huyện.

Mộc Châu cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dân tộc thiểu số

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện cho trẻ em vùng cao, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

Lào Cai chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ DTTS

Lào Cai hiện có trên 60% dân số là người DTTS, thời gian qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực DTTS.

Hà Giang bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trong tình hình mới

Thời gian qua, tỉnh Hà Giang đa có những giải pháp hiệu quả nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trà Vinh thực hiện 10 dự án nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Trà Vinh sẽ thực hiện 10 dự án với tổng kinh phí khoảng 1.465 tỷ đồng để nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bản nghèo Xa Mang đã được thắp sáng nhờ điện lưới

Bà con dân bản Xa Mang huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã vui mừng được đón nguồn sáng từ dòng điện lưới quốc gia sau gần 30 năm mong mỏi.