DT

Cập nhập tin tức DT

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là trụ cột của gia đình và xã hội Việt Nam.

Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an tuân thủ nguyên tắc phòng dịch

Với mục tiêu cao nhất là phòng chống dịch bệnh COVID-19, rất nhiều người dân cũng đã sẵn sàng thay đổi thói quen đi lễ đầu năm của mình. Hình ảnh các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện được phát đến đông đảo nhân dân.

Bà Sáu Trầu và cuộc “bùng nổ” trên nghị trường tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VII

Câu chuyện của bà Sáu Trầu và cuộc “bùng nổ” trên nghị trường tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VII (1985) là một minh chứng sống động về bản lĩnh đại biểu dân cử.

Ấm lòng những người đi xe máy về quê tránh dịch

Tại chốt khai báo y tế, các lực lượng công an, hội phụ nữ và các nhà hảo tâm đã phát hàng nghìn suất quà cho bà con đi xe máy về quê.

Xây dựng pháp quyền XHCN Việt Nam qua 35 năm đổi mới: Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án Chiến lược xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2045, dự kiến trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2022.

Chung tay góp sức mua vắc-xin cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động

Số tiền ủng hộ từ Chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và Chương trình “vắc xin cho công nhân”đã được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Báo đáp những người con trung hiếu

Sinh thời, Bác Hồ nhắc nhở: "Đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng."

Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo tích cực làm từ thiện, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng cơ chỉnh đạo của Đức Chí Tôn

Với những kết quả hành đạo đạt được trong thời gian qua, Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp để đạt được nhiều thành quả to lớn hơn nhằm hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng cơ chỉnh đạo của Đức Chí Tôn.

Chấn hưng văn hóa: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tại Hội nghị VH toàn quốc, mượn lời tiền nhân: "Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất", Tổng bí thư nhấn mạnh sự đồng tình với quan điểm "văn hóa còn thì dân tộc còn".

Văn hóa là một mặt trận quan trọng, xây dựng Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng ta và Bác Hồ luôn xác định: văn hóa là một mặt trận quan trọng, “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”; văn hóa Việt Nam mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng.

Đóng góp to lớn của nền văn hóa vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đi chợ Âm dương để làm phúc, làm điều thiện

Chợ Âm dương nằm ở địa phận làng Ó (nay là làng Xuân Ổ), phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Mỗi năm chợ chỉ họp một lần vào đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 Tết (tháng Giêng Âm lịch).

Giẫm đạp để cướp lộc làm méo mó ý nghĩa tích cực của lễ hội

Lễ hội có sức sống tự thân của nó và chỉ những người làm chủ lễ hội đó mới có quyền quyết định sự sống còn, tồn vong của nó mà thôi.

Cần giáo dục cách ứng xử khi tham gia lễ hội

Ði lễ cốt để cầu an nhưng với quan niệm của không ít người, đi lễ hội ngày nay là để cầu danh, cầu tài, cầu lợi.

Lễ hội chọi trâu: Không nên cúng bái, rước sách rườm rà

Lễ hội chọi trâu mới chỉ được phục hồi 28 năm nay và gần đây mới được phong di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. Thế nhưng nó đã có những bước tiến hết sức qui mô về mọi mặt. Cúng bái, rước sách rườm rà.

Cảnh giác với sự xâm nhập của tà đạo

Thúc đẩy vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển cũng đồng nghĩa với việc giúp đồng bào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để đặt đúng đức tin, nhận diện và đẩy lùi, giải quyết “tận gốc” sự xâm nhập, hoạt động của tà đạo…

 

“Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”

Sau khi được Nhà nước Việt Nam công nhận tư cách pháp nhân vào năm 2001, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) hoạt động tôn giáo theo đường hướng tiến bộ “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ tổ quốc và dân tộc”.

Quan niệm đốt vàng mã cho tổ tiên càng nhiều càng tốt là một sai lầm

Việc đốt vàng mã như một nét văn hóa tín ngưỡng để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và ý nghĩa giáo dục với con cháu. Nhưng nếu cho rằng đốt vàng mã cho tổ tiên càng nhiều thì càng tốt lại là một sai lầm.

 

Nắm bắt thời cơ từ không gian mạng để phục vụ công cuộc phát triển đất nước mạnh hơn

Internet vào Việt Nam đã làm thay đổi toàn bộ cách chúng ta sống, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao năng suất lao động, nâng cao dân trí, nâng cao khả năng quản trị quốc gia.

Lễ tưởng niệm là hoạt động đầy ý nghĩa lan tỏa tình nhân ái cộng đồng

Lễ tưởng niệm là hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng.