DT

Cập nhập tin tức DT

Khoảng giữa tháng 7/1945, chiếc máy bay L-5 đầu tiên, chở theo hai sĩ quan tăng cường cho phái đoàn liên hữu, cùng một số thuốc men, thực phẩm và thư từ đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Lũng Cò, mở ra một giai đoạn lịch sử mới.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam

Bộ Chính trị mới đây đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi chuyển biến tích cực

Đời sống của đồng bào Mông ở Hà Giang nói riêng và nhiều vùng sâu vùng xa khác đang có những biến chuyển tích cực.

ITU Digital World 2021: Mang vấn đề chuyển đổi số của Việt Nam ra với thế giới

Năm nay là năm thứ 2 Việt Nam đứng ra đăng cai là nước chủ nhà của ITU Digital World.

Quốc sách lâu dài làm cho nước Nam cường thịnh

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi lãnh đạo biết trọng dụng nhân tài, hiền sĩ khắp nơi sẽ theo nhau mà đến. Trọng dụng nhân tài sẽ giúp cho nước Nam cường thịnh, đó chính là tâm huyết của Nguyễn Trãi khi viết Bình Ngô Đại cáo cho Lê Lợi.

Dấn thân vào cuộc đời làm lợi ích nhân sinh, tương ái, kết đoàn

Chúng ta có thể xem Phật giáo Lý-Trần là hình ảnh tiêu biểu sống động cho sự thể hiện con đường hiểu và sống đúng như thật của Phật giáo Việt Nam.

Hiểu toàn diện và đa chiều việc bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển KT-VH-XH vùng có đông đồng bào DTTS.

Tín đồ tôn giáo tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, hoạt động nhân đạo, từ thiện

Quảng Trạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”; vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Tìm hiểu truyền thống giữ nước: 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam

Trong suốt lịch sử hàng nghìn năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam đã xuất hiện nhiều anh hùng dân tộc tiêu biểu. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Chư Don

Xã Chư Don đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào các DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi: Sẵn sàng để triển khai ngay từ tháng 10/2021

VPCP vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

14 nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vừa được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ký ban hành.