tôn giáo

Cập nhập tin tức tôn giáo

Tìm hiểu về giới luật, luật lệ của một số tôn giáo

Mỗi một tôn giáo đều có giới luật, luật lệ riêng, quy định về những điều chức sắc, chức việc, tín đồ của tôn giáo được làm hay không được làm.

Tu hành, tự độ độ tha, góp phần phục vụ dân tộc, xây dựng hòa bình an lạc

Đạo Minh Sư du nhập vào Việt Nam năm 1963 với tôn chỉ tự độ, độ tha, hồi đầu hướng thiện, tu chơn giải thoát, do vậy người tu sĩ phải trau dồi hạnh kiểm đạo đức để tự độ cho chính mình, sau đó sẽ dẫn dắt người khác.

Hào hùng Kiếp Bạc - Côn Sơn - Lục Đầu Giang

Lục Đầu Giang không chỉ là địa bàn hiểm yếu cho công cuộc giữ nước mà còn la huyết mạch giao lưu cho cuộc sống của cả một vùng rộng lớn.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các nhiệm kỳ

Dưới đây là một số thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các nhiệm kỳ.

Vai trò của mặt trận Tổ quốc trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam

Trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, Mặt trận Việt Minh đóng vài trò rất to lớn.

Gần 500 ngôi chùa được xếp hạng di tích quốc gia

Từng bộ phận kiến trúc, từng pho tượng, bức tranh, đồ thờ tự...trong các ngôi chùa đều là những tác phẩm nghệ thuật, xứng đáng vào kho tàng văn hóa phong phú và độc đáo của dân tộc.

Các nhóm dân tộc Chăm

Trong lịch sử phát triển, dân tộc Chăm là một trong số ít những tộc người thiểu số ở Việt Nam đã từng tồn tại một nhà nước với một trình độ phát triển cao, có ảnh hưởng đến các tộc người khác.

Văn hóa Dâu - Luy Lâu: Minh chứng sống động cho tinh thần “hội nhập mà không hòa tan”

Vùng Dâu - Luy Lâu là nơi sản sinh và lưu giữ những tín ngưỡng lâu đời của cư dân nông nghiệp Việt cổ, thể hiện qua việc tôn trọng các nữ thần Mây - Mưa - Sấm - Chớp, sau đó được Phật hóa thành hệ thống Tứ Pháp.

Các tôn giáo cùng chung sống hòa bình trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Đảng ta luôn xác định tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng

Tính đến tháng 12/2020, Nhà nước ta đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo với 26 triệu tín đồ...

Phật giáo Việt Nam: Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Phật giáo Việt Nam là tôn giáo có truyền thống hộ quốc an dân, luôn gắn bó với vận mệnh của đất nước.

Tôn giáo Baha’i: “Nỗ lực giúp thanh niên bước đi trên đường phụng sự, sống hữu ích cho xã hội”

Các nhóm thanh niên được quy tụ và tham gia vào các hoạt động xây dựng kỹ năng phụng sự và phát triển tri thức, đức tính và lòng nhân ái trong cách đối dầu với tệ nạn...

Chăm- Dân tộc có nền văn hoá đa dạng và phong phú

Ở nước ta, cộng đồng dân Chăm theo Hồi giáo mang tính đặc thù rõ nét và được chia thành 2 dòng khác nhau.

Bàlamôn giáo ở Việt Nam

Bàlamôn giáo có ảnh hưởng rất lớn đới với nền văn hóa Chăm, làm cho văn hóa Chăm rất phong phú, đa dạng...

Những đại diện tiêu biểu cho lịch sử, văn hóa Việt Nam

Những di tích này gắn với sự kiện đánh dấu bước chuyển biến đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu có ảnh hưởng lớn đối với tiến trình lịch sử của dân tộc.

Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa: “Hành Tứ ân - Sống Hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết dân tộc”

Trải qua 154 niên đạo hình thành và phát triển, các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước.

Tư tưởng tiến bộ của Phật giáo Hòa Hảo: Phê phán dị đoan, hối lộ thánh thần

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã vận động đông đảo tín đồ tự nguyện tham gia có hiệu quả cao trong hoạt động từ thiện - xã hội như: xây mới và sửa chữa cầu nông thôn, sửa chữa và nâng cấp đường bộ...

Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam: Phát huy giá trị nền y học cổ truyền dân tộc, vì sức khỏe cộng đồng

Mục tiêu của giáo hội nhằm thực hiện chủ nghĩa từ bi, bác ái của nhà Phật, lấy phòng thuốc nam phước thiện làm phương tiện giúp người.

Đạo Cao Đài: Từ bi - Công bằng - Bác ái

Tôn chỉ của Đạo Ca Đài là "Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi hiệp nhất" nhằm mục đích phục hưng chân truyền, đây là đường lỗi căn bản cho nhân sinh tu hành.

Đạo Công giáo ở Việt Nam: Nhiều đóng góp tích cực cho văn hóa, xã hội

Công giáo Việt Nam là tôn giáo rất tích cực tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện nhận đạo.