tôn giáo

Cập nhập tin tức tôn giáo

Vị vua đầu tiên đưa môn toán vào nội dung thi cử

Hồ Quý Ly được xem là nhà cải cách giáo dục. Ông là vị vua đầu tiên dùng chữ Nôm để chấn hưng nền văn hóa dân tộc, cho dịch các kinh, thư, thi.

Nghệ thuật ngoại giao với nước lớn của các triều đại phong kiến Việt Nam

Nhìn lại chiều dài lịch sử gần một nghìn năm, các chính sách ngoại giao của triều đại phong kiến Việt Nam được thực thi một cách thiên biến vạn hóa, đa dạng, phù hợp với từng thời kỳ lịch sử.

Chính sách cải cách giáo dục và thi cử của vua Lê Thánh Tông

Canh tân khoa cử là một cống hiến vượt bậc của vua Lê Thánh Tông đối với đất nước. Vua Lê Thánh Tông theo phương châm "lấy trọng đạo sùng Nho làm việc trước, kén kẻ sĩ làm trước tiên phong trong phép trị nước.

Trường đào tạo chức sắc, chức việc các tôn giáo

Đào tạo chức sắc các tôn giáo là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động tôn giáo vì chức sắc là người hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo của tín đồ - một trong những yếu tố đảm bảo thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo.

Tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội

Dưới đây là những chia sẻ bước đầu về hoạt động từ thiện xã hội của một số tôn giáo cụ thể ở những khoảng thời gian khác nhau.

Vị vua đầu tiên trong lịch sử ban “Chiếu khuyến học”

Lê Thánh Tông là vị vua đầu tiên trong lịch sử ban "chiếu khuyến học", được đời sau ghi lại trong Giai văn tập ký với nhan đề là "Thánh Tông Thuần Hoàng đế khuyển học văn".

10 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

Qua hàng nghìn năm lịch sử, từ buổi bình minh sơ khai đến khi có Đảng lãnh đạo, hơn bao giờ hết, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từng bước được bồi đắp, ngày càng được phát huy mạnh mẽ, phong phú, lập nhiều kỳ tích.

Lực lượng vũ trang của nhà nước phong kiến Việt Nam triều đại Lý-Trần

Lý - Trần (1226-1400) là hai triều đại tồn tại dài nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam và phát triển hưng thịnh trên mọi lĩnh vực: quân sự, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật...

Cha ông luôn cử tướng tài ra trấn giữ, bảo vệ vùng biển, ven biển Đông Bắc

Trong lịch sử ngàn năm dựng nước, tại những vùng biên cương của Tổ quốc, các vương triều nước ta luôn cắt cử những vị tướng tài ra trấn giữ.

Đại Cồ Việt - Nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam

Nhà nước Đại Cồ Việt thời nhà Đinh chỉ tồn tại trong 12 năm (968-980), trải qua 2 đời vua, nhưng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021

Sáng ngày 7/12, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021. 

Tướng Thoại Ngọc Hầu tiên phong đi mở đất, xác lập chủ quyền đất nước

Tướng Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại là danh tướng tên tuổi gắn với các công trình kinh tế, quốc phòng lớn tại vùng đất phương Nam đầu thế kỷ XVIII mà giá trị vẫn còn nguyên cho đến nay.

Chính sách “Gửi quân vào dân” thời Lý, Trần, Lê Sơ

Dưới triều Lý, Trần và Lê Sơ, quân đội có những bước tiến lớn trong tổ chức xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến.

Vĩnh Tế: Con kênh biên phòng thời Nguyễn tới nay vẫn còn nguyên giá trị kinh tế-xã hội

Đây là công trình thủy lợi để khẩn hoang, phát triển giao thương và trấn thủ bờ cõi phía Nam có tầm vóc chiến lược vỹ đại nhất lúc bấy giờ.

Thực tiễn sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Khi Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng năm 2016 của Việt Nam đi vào cuộc sống, các quyền cơ bản của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo là không tín ngưỡng, tôn giáo được xác lập.

Sống tiết kiệm và lành mạnh theo điều răn của Chúa

Theo quan điểm của Giáo hội, con người được phép sử dụng tạo vật, không có nghĩa là con người muốn sử dụng nó như thế nào tùy thích, mà con người phải có bổn phận giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên để người khác cũng được hưởng.

Bài hịch dân vận hùng tráng “Phạt Tống lộ bố văn” thời nhà Lý

Bài hịch dân vận hùng tráng “Phạt Tống lộ bố văn” do danh tướng Lý Thường Kiệt viết và cho niêm yết ở những nơi mà quân Đại Việt đi qua trong chiến dịch đánh Tống (1075-1076).

Đời sống tín ngưỡng phong phú ở thủ đô Hà Nội

Theo số liệu thống kê về công tác tôn giáo, Hà Nội có 7 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân.

Các Hội thánh Cao Đài tích cực phòng, chống dịch Covid-19

Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số hội thánh Cao Đài đã chủ động tạm dừng các lễ hội lớn, chung tay cùng nhà nước phòng, chống dịch bệnh.

Trận chiến “Bắc phạt” và kế sách dân vận đại tài của Lý Thường Kiệt

Trước nguy cơ ngoại xâm đến từ Tống và Chiêm Thành hiện rõ, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã cho triệu hồi Lý Đạo Thành về kinh, phong chức Thái phó Bình chương quốc quân trọng sự.