Phúc Tiến

Phúc Tiến

“Công nghiệp Đào tạo” - điều ước cho tương lai TP.HCM

Về mặt giáo dục và nghiên cứu, TP.HCM đang có cơ ngơi và thành tích không nhỏ. Nhưng làm sao phát triển chúng trở thành một “Công nghiệp Đào tạo” hoàn chỉnh, chất lượng cao như thế mạnh của Boston hay Paris, Oxford và Cambridge là điều đáng suy ngẫm.