PGS.TS Bùi Hoài Sơn

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Vãn cảnh chùa nghĩ về giá trị Việt

Tốc độ xã hội càng nhanh, con người càng bị cuốn nhanh hơn guồng quay của xã hội, đạo đức càng phải trở thành hệ điều tiết cho xã hội để tạo sự cân bằng.

Truyền cảm hứng từ những câu chuyện tốt đẹp

Mọi xã hội đều phát triển theo qui luật hướng thiện. Dù rằng vẫn còn những điều chưa làm chúng ta hài lòng, nhưng những việc làm tốt bao giờ cũng nhiều hơn những việc làm xấu; những câu chuyện thiện nguyện bao giờ cũng lấn át những việc làm ác.

Vun đắp văn hóa ngay trong mỗi gia đình

Phát triển văn hóa để khơi dậy khát vọng phát triển bền vững đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các văn kiện của Đại hội Đảng nêu ra trong những kỳ đại hội gần đây.

Chấn hưng văn hóa, khoan hãy nói về tiền

Cần tạo ra một môi trường thuận lợi, lành mạnh cho sự phát triển văn hóa, con người Việt Nam với không gian tự do sáng tạo, tự do tranh luận,...

Chấn chỉnh tư tưởng 9C - 'con cháu các cụ cả, chiếu cố các cháu'

Quy định 114-QĐ/TW thể hiện sự quyết tâm và quyết liệt của Đảng trong việc xây dựng hệ thống chính trị trung thực và chính trực, đồng thời tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Công chúng ở đâu khi xây tác phẩm nghệ thuật công cộng?

Trong thời gian vừa qua, phát triển nghệ thuật công cộng trở thành một xu hướng mới ở nước ta.

Văn hóa trong vòng xoáy phát triển

Để tháo gỡ điểm nghẽn cho văn hóa, chúng ta cần tháo gỡ từ chính các luật tưởng chừng ít liên quan đến văn hóa. Thiếu những tháo gỡ đó, nhiều chính sách tạo thuận lợi về nguồn lực cho văn hóa sẽ gặp khó khăn.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển văn hoá

Chúng ta đang ở trong một thời điểm hết sức quan trọng trong phát triển văn hóa, ở đó đan xen cả những thuận lợi và khó khăn, thời cơ cũng như thách thức.

Nhạy cảm chuyện thu phí du khách ở Hội An

Mấy ngày gần đây, việc thành phố Hội An có ý định thực hiện mức giá mới đối với khách du lịch tham quan khu phố cổ gây ra những ý kiến trái chiều trong dư luận.

Từ văn hóa cứu quốc đến văn hóa kiến quốc

Xin chia sẻ một vài suy nghĩ về sức mạnh của Đề cương về văn hóa Việt Nam từ 80 năm trước và công cuộc Đổi mới của đất nước hiện nay.