DTTG

Cập nhập tin tức DTTG

Chiêm Hóa nâng niu, bảo tồn trang phục, tiếng nói trong cộng đồng các dân tộc

Hội LHPN huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia giữ gìn, bảo tồn trang phục, tiếng nói trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang" năm 2021.

Truyền thống đại đoàn kết dân tộc tỏa sáng trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã chung tay cùng vào cuôc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Tăng cường nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng

Để góp phần ngăn chặn các “tà giáo" hoạt động trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của nhân dân về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Hà Nội: Những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Bàn về quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hà Nội trong thời gian qua, ThS. Vũ Thế Duy, Học viện Hành chính Quốc gia đúc kết những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố như sau:

Kon Tum: Công tác vận động đồng bào có đạo được đổi mới

UBND tỉnh Kontum vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/ 2017 của Chính phủ. 

Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng phong phú ở vùng Tây Bắc

Hiện nay, ở khu vực Tây Bắc có sự hiện diện của các tôn giáo lớn, như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và khoảng 20 hiện tượng tôn giáo mới.

Nguồn lực phát triển đất nước chính là gần 100 triệu người đoàn kết, trên dưới một lòng

Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, đùm bọc lẫn nhau đã thấm sâu vào tình cảm và hành động của mỗi người dân đất Việt trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Việt Nam cố gắng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, chính sách tín ngưỡng tôn giáo

Việt Nam không ngừng cố gắng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, chính sách tín ngưỡng tôn giáo trong đó có việc thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

Kiên Giang quan tâm phát triển toàn diện văn hóa dân tộc thiểu số

Bên cạnh việc chăm lo đời sống kinh tế, Kiên Giang cũng tập trung cho việc bảo tồn đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình đồng bào Khmer, người Hoa là gia đình văn hóa tiêu biểu, nêu cao tinh thần tương thân tương ái

Hà Nội có 7 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân

Hà Nội hiện có 7 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hồi giáo, Baha’I và Minh sư đạo; đồng thời, tồn tại một số hiện tượng tôn giáo khác.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã vận động sự đóng góp của các cơ sở tự viện trong tỉnh, tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 566.300.000 đồng để góp phần cùng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Báo cáo về thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc khảo sát, đánh giá và báo cáo thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số đối với dân tộc Thái, Tày, Dao.

Huyện Củ Chi chú trọng gắn kết các ngành, các giới, gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hiệu quả từ công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Củ Chi góp phần gắn kết các ngành, các giới, gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tri ân các tiền nhân- những người vượt sóng ra khơi, khẳng định chủ quyền biển, đảo

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng Biển Đông của các binh thuyền đội Hoàng Sa - Trường Sa cùng thuỷ quân Hoàng Sa - Trường Sa.

 

Các chính sách hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi để không ai bị bỏ lại phía sau

Sáng 2/7, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thẩm tra kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Phấn đấu thực hiện ngay từ đầu quý IV/2021 chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân tộc.

Đặc biệt chăm lo thực hiện chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn thu của ngân sách Trung ương, Chính phủ vẫn chỉ đạo dành ưu tiên cao nhất cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn Kontum

Kontum vừa tổng kết thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn. Sau 4 năm triển khai, đề án đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên việc triển khai vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.