Mùa vải vừa qua được đánh giá là vụ mùa bội thu cho những người nông dân, chất lượng quả vải được đánh giá tốt, giá thành thu mua cũng cao hơn hẳn so với mọi năm.

Hoàng Giang, Quốc Huy, Minh Thúy