Quảng Nam có 14 xã thuộc 2 huyện Nam Giang và Tây Giang có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Sê Kông (Lào).

 Khu vực biên giới đất liền của tỉnh Quảng Nam chủ yếu là địa bàn định cư của đồng bào các dân tộc thiểu số từ lâu đời. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nên đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi Quảng Nam còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhiều làng của đồng bào dân tộc thiểu số nằm cách xa trung tâm xã, thường bị chia cắt khi mưa lũ về; nhu cầu thăm khám, chữa bệnh khi ốm đau của bà con chưa được đáp ứng kịp thời do hệ thống y tế cơ sở chưa thể phủ kín được.

Quảng Nam luôn quan tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình, trẻ em.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình, trẻ em, bảo đảm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã biên giới huyện Tây Giang. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của dự án 7 trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, xác định việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

 Trong đó đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Đáng chú ý, ngày 12/1/2022, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025.

Nhờ đó, đến năm 2022, toàn bộ 14/14 xã biên giới của tỉnh có trạm y tế và có bác sĩ phục vụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân địa phương; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình, trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm dịch qua biên giới. Đặc biệt là đợt bùng phát dịch Covid-19 trong các năm 2020-2021, đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Arất Blúi nhấn mạnh, sự quan tâm chăm sóc sức khỏe đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Hồ Nhụy, Thanh Hùng, Kiều Oanh, Diệu Bình