Sáng 30/8, tại Dinh Thống nhất (TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tham dự cùng Thủ tướng Chính phủ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Trung ương, địa phương và 108 vị chức sắc lãnh đạo đại diện cho 43 tổ chức tôn giáo trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt các chức sắc tôn giáo. Ảnh: H.V 

Sau khi nghe phát biểu của đại diện các tôn giáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Có thể nói, đất nước ta có phong trào gì thì các tôn giáo hưởng ứng tích cực và có hiệu quả phong trào đó. Đất nước ta có khó khăn, thách thức gì thì với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, các tôn giáo cùng với đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước có cơ hội và thời cơ gì, các tôn giáo cũng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ để phát triển đất nước, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

“Có thể nói một cách khác, các tôn giáo luôn đồng hành với đất nước trong thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức để xây dựng đất nước hùng cường vì hạnh phúc của nhân dân. Tôi rất tự hào về tất cả những đóng góp đó của các tôn giáo”, Thủ tướng chia sẻ. 

Đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của các tôn giáo, Thủ tướng cũng nhắc lại trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, các tôn giáo đã sát cánh với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần chiến thắng đại dịch. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay chúc mừng đại diện các tôn giáo tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.V 
Ảnh: Đoàn Bắc

“Chúng ta chiến thắng đại dịch bởi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chung sức đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế để chiến thắng đại dịch”, Thủ tướng nói. 

Qua đó, Thủ tướng khẳng định, chính trong gian khó, các giá trị tốt đẹp, tinh thần nhân văn, nhân ái, sống tốt đời-đẹp đạo của các tôn giáo đã được phát huy cao độ. Đã hòa chung vào vun đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và các tôn giáo, góp phần tạo nên bản lĩnh, sức mạnh vô địch của người Việt Nam. 

Thủ tướng cũng cho biết, tình hình kinh tế đã và đang phát triển mạnh mẽ sau đại dịch có công đóng góp rất lớn của các tôn giáo, cũng như trong công cuộc bảo vệ an ninh, quốc phòng. 

Ảnh: Đoàn Bắc

Để đất nước phát triển hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cần sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự nỗ lực của các tôn giáo…nhằm mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân, cho sự hùng cường của đất nước. 

Qua đó, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành chủ trương, tuân thủ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Một đại diện chức sắc tôn giáo nêu ý kiến với Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: H.V

Duy trì đường lối hành đạo gắn bó, đồng hành với dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy các giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội. 

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các tôn giáo nêu cao tinh thần cảnh giác, phản bác các luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam; những hành vi tiêu cực lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, trái với đạo đức và thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam. 

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các tôn giáo để có những giải quyết chính đáng, phù hợp với chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước.