Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội năm 2022, kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước tham gia. Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn về những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn, đặc biệt là các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân lao động tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ trong việc thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với chủ đề "Phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội", các tác phẩm dự thi tập trung vào hai nội dung:

1 - Những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội thông qua giáo lý, giáo luật, lễ nghi, kiến trúc cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng truyền thống. Trong đó chú trọng khai thác các chủ đề mang tính tổng hợp từ quan điểm của các tôn giáo và từ những câu chuyện, sự kiện, nhân vật, tác phẩm nghệ thuật trong lịch sử tôn giáo. Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong việc phát huy giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo.

2 - Các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân, như hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật (tuyên truyền tà đạo, kích động giáo dân chống đối chế độ, kích động tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào dân tộc…), hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.

Đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/10/2022 đến 17h ngày 30/10/2022 căn cứ theo dấu bưu điện. 

Tác giả gửi tác phẩm dự thi qua LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Giải thưởng với tổng giá trị tiền mặt 90 triệu đồng dự kiến sẽ được trao vào cuối năm 2022. Kết quả được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam.

Với Giải tập thể, có 11 giải thưởng sẽ được trao cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương tổ chức tốt cuộc thi và có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, bao gồm: Giấy chứng nhận của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cơ cấu giải gồm 1 giải Nhất (7 triệu đồng), 2 giải Nhì (5 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (3 triệu đồng/giải), 5 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải).

Với Giải nhân, gồm 1 giải Nhất (5 triệu đồng), 3 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 5 giải Ba (2 triệu đồng/giải) và 30 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải).

Tác phẩm dự thi có thể được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, tối thiểu 500 từ, khuyến khích có hình ảnh kèm theo, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4.

Tác phẩm dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự "Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội". Thông tin về tác giả kèm theo gồm: họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại.

Tác phẩm dự thi phải là những bài viết mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các website, blog, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... của các tổ chức, cá nhân. Tác giả dự thi cam kết chịu trách nhiệm pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi. 

An Đông