“Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”

ASEAN được kỳ vọng trở thành trung tâm của tăng trưởng, thu hút đầu tư và nguồn lực phục vụ phát triển.

So với bức tranh chung của kinh tế toàn cầu, ASEAN vẫn duy trì được động lực tăng trưởng với tín hiệu tích cực trong tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và phục hồi trong ngành dịch vụ.

Với tinh thần đó, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan vừa kết thúc đã xoay quanh chủ đề “Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”.

Các Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ủy ban AICHR các nước thành viên

Để hiện thực hóa kỳ vọng trên, các bộ trưởng nhất trí củng cố hơn nữa khả năng tự cường và thích ứng linh hoạt của ASEAN trước mọi cơ hội và thách thức đặt ra cho khu vực.

Trong môi trường chiến lược đầy biến động, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN cần được khẳng định mạnh mẽ hơn nữa.

ASEAN cần đi đầu trong việc định hình một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùmvà dựa trên luật lệ với sự tham gia tích cực và đóng góp trách nhiệm của các đối tác cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Hợp tác trong các lĩnh vực như ổn định tài chính, tự cường chuỗi cung ứng, y tế chuyển đổi số, an ninh năng lượng, an ninh lương thực… tiếp tục được thúc đẩy trên các kênh chuyên ngành của ASEAN, góp phần nâng cao năng lực và khả năng sẵn sàng ứng phó và chống chịu của ASEAN trước các thách thức hiện tại và tương lai.

Hội nghị nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khuyến khích các đối tác hợp tác cụ thể, thực chất với ASEAN trên các lĩnh vực ưu tiên về kết nối, hợp tác hàng hải, phát triển bền vững và kinh tế, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, góp phần vào hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

Tại các cuộc thảo luận tại hội nghị, các đại diện tham dự đều tập trung vào nội dung hợp tác kinh tế, phục hồi và phát triển bền vững. Tuy nhiên, để đạt được điều này, không thể không có môi trường hòa bình và ổn định, cũng như không thể không có văn hóa đối thoại và hợp tác.

Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh rằng ASEAN sẽ không trở thành “đấu trường cạnh tranh" hay lực lượng ủy nhiệm cho bất kỳ quốc gia nào, đồng thời kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế một cách nhất quán.

Phù hợp với chủ đề “Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng” của hội nghị lần này, hoạt động của các bộ trưởng cũng tập trung vào việc khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong tất cả các tiến trình khu vực, từ tăng trưởng, phát triển kinh tế, thay đổi lề lối làm việc, cách thức triển khai các quyết định của ASEAN đến những phương thức tiếp cận các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chi sẻ với TTXVN, Đại sứ Vũ Hồ cho rằng cách tiếp cận của ASEAN trên thực tế không mới, vẫn là lấy hợp tác, đối thoại làm công cụ chủ yếu trong mối quan hệ của ASEAN với các đối tác. Có thể thấy rằng các nguyên tắc này cũng đã trở thành thói quen, tập quán của các đối tác khi trao đổi với ASEAN.

Mặt khác, ASEAN cũng hiểu rất rõ rằng luôn có những khác biệt trong quan điểm hay cách tiếp cận các vấn đề. Tuy nhiên, các khác biệt, bất đồng này đều có thể giải quyết thông qua đối thoại, dựa trên luật pháp quốc tế.

Tại hội nghị, tất cả các đối tác của ASEAN đều khẳng định tôn trọng ASEAN, cũng như vai trò trung tâm của hiệp hội trong các tiến trình khu vực. Trong các phát biểu, bộ trưởng ngoại giao các nước đối tác một mặt nhắc lại các cam kết đối với sự phát triển của khu vực, đối thoại và hợp tác, mặt khác đưa ra các sáng kiến và cam kết hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng.

Hình ảnh một Việt Nam hòa hiếu, hợp tác và hữu nghị

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu dự hội nghị lần này với nhiều trọng trách và thông điệp, trong đó có việc triển khai hiệu quả, đầy đủ các đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước đã được khẳng định sau Đại hội XIII.

Đoàn cũng mang tới thông điệp về một Việt Nam tích cực hơn, trách nhiệm hơn và chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động của ASEAN, mong muốn đưa ASEAN thực sự phát triển, trở thành hạt nhân, lực lượng duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á, và rộng hơn nữa ở châu Á và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tại các diễn đàn có nhiều bên tham gia như ASEAN, đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam gặp gỡ và trao đổi với các đối tác về các vấn đề cùng quan tâm và có lợi ích chung.

Theo TTXVN, đóng góp của Việt Nam tại chuỗi hội nghị lần này là thúc đẩy đoàn kết, nhất trí, khẳng định quyết tâm của cả ASEAN xây dựng thành công cộng đồng và bảo đảm ASEAN đóng vai trò trung tâm trong tất cả mọi tiến trình của khu vực.

Đặc biệt, sự tham gia của đoàn Việt Nam tại hội nghị lần này thể hiện hình ảnh một Việt Nam hòa hiếu, hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới.

Hải Vân