Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương (ảnh minh hoạ).

Thị xã Sa Pa có 16 xã, phường, trong đó 15 xã, phường thuộc vùng đồng bào DTTS; 82,3% dân số thị xã là đồng bào DTTS với 6 dân tộc: Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó, Kinh.

Trong những năm qua, đồng bào các DTTS trên địa bàn thị xã luôn được quan tâm, đầu tư, hỗ trợ phát triển bằng nhiều chương trình, chính sách, dự án của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương. Nhờ đó, đời sống nhân dân dần được cải thiện; các tập tục lạc hậu trong hôn nhân, tang ma, sinh hoạt tín ngưỡng có nhiều chuyển biến tích cực. 

Một trong những lực lượng đóng góp lớn đó là những người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS thị xã Sa Pa đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. 

Nhiều người uy tín trong cộng đồng dân tộc đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Từ đó trở thành những tấm gương trong công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. 

Để phát huy vai trò, lan tỏa tấm gương người có uy tín trong cộng đồng, thị xã Sa Pa đã triển khai nhiều chính sách quan tâm, động viên, cung cấp thông tin cho người có uy tín. 

Theo đó, trong 5 năm qua, thị xã Sa Pa đã tổ chức 4 hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín, với 381 lượt người có uy tín tham gia; kịp thời thăm, hỗ trợ, động viên người có uy tín khi ốm đau, gia đình có người qua đời, gặp rủi ro; tặng quà các dịp lễ, tết; tổ chức các đoàn cho người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm.

Hải Yến