Để góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 9/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định” và 22 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Cung Văn hóa Thể thao Nam Định.

Qua 5 năm triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU, cùng với việc phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả quan trọng.

Ngay từ đầu năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: cổ động trực quan tại chỗ, tuyên truyền bằng xe lưu động, qua hệ thống loa truyền thanh, tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm, chiếu phim... 

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã tổ chức gần 20 đợt tuyên truyền, cổ động trực quan với hàng nghìn m2 pa nô, tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, cờ tại các khu vực trọng điểm và các khu đông dân cư của tỉnh,  một số tuyến phố trung tâm, các cửa ngõ ra vào thành phố Nam Định. 

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã sáng tác, thu âm, sản xuất các ca khúc, tác phẩm hát chầu văn, hát chèo, cải lương. Thư viện tỉnh duy trì đều đặn công tác trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu theo chuyên đề thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước như: Hội Báo Xuân Nhâm Dần, Ngày Sách Việt Nam tỉnh Nam Định, Đại sứ văn hóa đọc… 

Ở các huyện, thành phố, hoạt động thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh qua các hình thức: cổ động trực quan, xe lưu động, hệ thống đài phát thanh và qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ sở.

Ở các khu dân cư, đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm từ Đài phát thanh huyện, đồng thời tăng cường phát sóng từ 2 - 3 lần/ngày. Nội dung các chương trình phát sóng thông tin, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội, phát triển kinh tế; hưởng ứng các chương trình, tháng hành động: vì môi trường, vì phụ nữ và trẻ em, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tác hại của thuốc lá, biểu dương gương người tốt, việt tốt…

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh thông tin, giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những mục tiêu, định hướng, chiến lược trong lĩnh vực gia đình, văn hóa, thể thao và du lịch.

Tổ chức cổ động, trưng bày, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa, thể thao, phản ánh toàn diện những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hoá, kinh tế - xã hội.

Hạ Nhiên