Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hai tiêu chí về thủy lợi và nước sạch luôn là những vấn đề nan giải của các địa phương và cũng không phải ngoại lệ đối với huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Xác định khó khăn này phải giải quyết một cách căn bản, lâu dài, từ năm 2010 đến nay, huyện đã tập trung vào hai tiêu chí này và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Về vấn đề thủy lợi, trên địa bàn huyện Mỹ Đức hiện nay, hệ thống công trình thủy lợi gồm có: 111 trạm bơm và 2.256 tuyến kênh với tổng chiều dài 1.716,01 km. Theo phân cấp: Thành phố quản lý 53 trạm bơm, 1 hồ, 2 đập và 181 tuyến kênh với chiều dài 229,8 km; UBND huyện quản lý 58 trạm bơm, 3 hồ, 12 đập và 2.075 tuyến kênh với chiều dài 1.486,21 km.

395868323 679940674113920 903780097356195281 n.jpg
Mỹ Đức tập trung giải quyết hai tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn Mỹ Đức đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp như: Trạm bơm tiêu Hòa Lạc, trạm bơm tưới tiêu Hội Xá, trạm bơm tưới tiêu Phú Yên; trạm bơm tiêu Cầu Đổ - Chân Chim; cống Lễ, cống Bạch Tuyết, cống Cầu Dậm, đập điều tiết Ván Dương, cống Vạn Thắng, cống Quán Sêu, cống Trạm bơm Tân Độ… Các tuyến kênh mương được kiên cố hóa 265,15 km, các tuyến kênh còn lại đều được nạo vét, tu bổ thường xuyên.

Kết quả, đến nay 21 xã và một thị trấn Đại Nghĩa trên địa bàn huyện Mỹ Đức đạt tiêu chí về thủy lợi và phòng chống thiên tai. Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất và chủ động cho công tác phòng chống thiên tai.

Các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở các xã đã được giao cho các hợp tác xã nông nghiệp quản lý vận hành. Ngoài ra, hằng năm UBND huyện bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp thủy lợi hỗ trợ các cơ sở thực hiện nạo vét, tu bổ hệ thống kênh mương nhằm phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, cũng như bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai.

Về tiêu chí môi trường, nước sạch, để bảo đảm sớm có nước sạch tập trung cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn, UBND huyện Mỹ Đức tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam tổ chức thi công tuyến ống cấp nước sạch toàn bộ các xã còn lại.

Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; số hộ sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Quốc gia (nước sạch RO) đạt 74,3% (tăng 68,13% so năm 2010). Trong đó có 11 xã, thị trấn được sử dụng nước đáp ứng quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung 26.460/59.426 hộ dân, đạt tỷ lệ 44,53%.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, hai tiêu chí thủy lợi và nước sạch được giải quyết căn cơ tạo nền tảng bền vững cho các xã nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Khánh Vy