xa truc tuan truc ninh nd 4769.jpg
Từ năm 2016 xã Trực Tuấn đã đạt chuẩn nông thôn mới.
xa truc tuan truc ninh nd 4751.jpg
Đảng ủy, chính quyền xã Trực Tuấn thống nhất xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục, lâu dài, không có điểm kết thúc. Trong đó xác định rõ cán bộ lãnh đạo xã phải mạnh dạn, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chủ động thực hiện mục tiêu cao hơn. 
xa truc tuan truc ninh nd 4787.jpg
Đảng ủy xã ra Nghị quyết số về việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025, UBND xã xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên và tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, ban ngành, đoàn thể quán triệt, triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 
nong thon moi xa truc tuan vn1 4954.jpg
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân, góp phần tạo nên đồng thuận khi thực hiện nội dung các tiêu chí.
nong thon moi xa truc tuan vn1 4970.jpg
Trong giai đoạn 2010-2022, xã Trực Tuấn đã huy động nguồn lực tổng cộng hơn 153 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó riêng cộng đồng dân cư đóng góp hơn 21 tỷ đồng. 

xa truc tuan truc ninh nd 4742.jpg
Ngoài ra, người dân trong xã còn hiến 128.000 m2 đất nông nghiệp làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và đóng góp 3.500 ngày công lao động, trị giá hơn 1 tỷ đồng. 
htx viet tien vn1 4844.jpg
Công tác chỉ đạo phát triển kinh tế, đa dạng ngành nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được lãnh đạo xã đặc biệt chú trọng nên đời sống người dân không ngừng được nâng cao. 
htx viet tien vn1 4875.jpg
Năm 2022, mức thu nhập bình quân đầu người của xã Trực Tuấn đạt 72,52 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc diện bảo trợ xã hội chỉ còn 0,78%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,47%. Tỷ lệ số hộ dân sử dụng điện và nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đều đạt 100%. 
vn1 5065 cong an thcs xa truc tuan.jpg
Các trường học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở của xã Trực Tuấn được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mua sắm, bổ sung trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. 
vn1 5001 cong an thcs xa truc tuan.jpg
Thôn Nam Lạng Tây của xã Trực Tuấn là điểm sáng trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới thông minh. 
xa truc tuan truc ninh nd 4755.jpg
Trên địa bàn xã đều  thành lập “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại các thôn, lắp đặt 9 điểm camera an ninh và điểm Wifi miễn phí phục vụ mọi người dân tại nhà văn hóa thôn. Lãnh đạo xã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn, đào tạo do tỉnh, huyện tổ chức, nhất là lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số. 
tram phat thanh 4991.jpg
Hàng năm tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức kỹ năng số và an toàn thông tin đạt 100%. Hệ thống đài truyền thanh thông minh được lắp đặt trên địa bàn xã theo hướng hiện đại hóa, kịp thời, chủ động, chính xác và hiệu quả. 
xa truc tuan truc ninh nd 4806.jpg
Có thể nói phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Trực Tuấn đã lan tỏa rộng khắp đến từng ngõ xóm, từng hộ gia đình và không có điểm dừng. Mục tiêu là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn và tạo dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa.
dien mat troi1 4896.jpg
 Ông Mai Văn Lịch, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trực Tuấn cho biết thêm: Cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Trực Tuấn không thỏa mãn với kết quả đạt được. Lãnh đạo xã đã xác định còn nhiều công việc phải làm để duy trì, phát triển,  nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó một số tiêu chí cần được tiếp tục đầu tư để phát huy hiệu quả thực chất hơn. 
vn1 4995 cong an thcs xa truc tuan.jpg
Trực Tuấn đang tiếp tục phấn đấu đến năm 2025 mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/năm, 100% số thôn trong xã đều đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là miền quê đáng sống.

Thuý Vy