Tham gia hội nghị có gần 500 người là cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện; phòng văn hóa và thông tin cấp huyện; cán bộ phụ trách chuyển đổi số cấp xã và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt về: Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; một số vấn đề tổng quan về chuyển đổi số; công tác chuyển đổi số của tỉnh Lào Cai; hướng dẫn một số nội dung chuyển đổi số cấp xã; hướng dẫn cài đặt và sử dụng các dịch vụ công do nhà nước cung cấp, dịch vụ y tế, giáo dục, giải trí, mua bán trên môi trường mạng, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, tránh lừa đảo qua mạng.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu cụ thể hoá các nhiệm vụ của chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2022 - 2025, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân.

Ảnh minh hoạ

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia của toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành và duy trì 61/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chí bình quân đạt 15,15 tiêu chí/xã (tăng 11,82 tiêu chí so với năm 2010); thành phố Lào Cai được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 1 xã được UBND tỉnh công nhận đạt “Xã nông thôn mới nâng cao”; huyện Bảo Thắng đã hoàn tất hồ sơ trình Trung ương đề nghị thẩm định, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

* Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương

Yên Minh