Dự kiến Diễn đàn sẽ diễn ra ngày 15/4/2023 tại Nhà chiếu phim, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Diễn đàn là hoạt động thiết thực triển khai hiệu quả những nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030; Kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" và 15 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ tổ chức trưng bày các hình ảnh về sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam kết hợp với thực hành di sản và nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt, xoè, sạp…; Trình diễn nghệ thuật văn hóa được UNESCO ghi danh và một số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại; nghệ thuật sân khấu Rô băm của dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng, trích đoạn nghi thức truyền thống của dân tộc Mạ tỉnh Lâm Đồng, dân tộc Thái tỉnh Thanh Hoá...

Ảnh minh họa

Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập hiện vật về văn hóa các tộc người sẽ diễn ra từ ngày 15-19/4/2023 nhằm trưng bày các hiện vật văn hóa gắn với đời sống sinh hoạt của tộc người tại địa phương đặc biệt qua nhạc cụ dân tộc kết hợp thao tác, trình diễn. Các hiện vật gồm có đồ dùng, vật dụng, tài liệu về văn hóa của các dân tộc, về đời sống sinh hoạt, sản xuất, tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào…

Trong khuôn khổ Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc như: Tái hiện nghi lễ nông nghiệp truyền thống "Mang lúa về kho" (Nhô Yàng kòi) của dân tộc Mạ tỉnh Lâm Đồng; tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng; tái hiện Lễ cúng ché của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk; tái hiện Lễ Chá mùn của dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, các hoạt động của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra từ ngày 14 - 19/4 cũng sẽ giới thiệu, tái hiện nét văn hóa trong cuộc sống hàng ngày, nghi lễ, trang phục, dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trò chơi, phong tục tập quán… tại chính không gian ngôi làng của dân tộc mình được xây dựng tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam; Giới thiệu Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 năm 2023 của các cộng đồng dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại "Ngôi nhà chung" cũng như văn hóa - du lịch của địa phương tham gia Ngày hội.

Hồng Sơn