Mời quý độc giả theo dõi video:

Đây là buổi ngoại khoá đặc biệt của các em học sinh Trường trung học phổ thông cơ sở Iaka, huyện Chư Păh. Một buổi ngoại khoá tìm hiểu thông tin về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông cũng như các luật hôn nhân gia đình.

Trên mảnh đất Chư Păh, năm 2021, trong 327 cặp kết hôn, thì có tới 78 cặp tảo hôn, trong đó cặp tảo hôn là đồng bào dân tộc thiểu số là 76. Với quyết tâm không để tình trạng này tiếp tục kéo dài, chính quyền huyện Chư Păh cũng như phòng dân tộc đã quyết liệt triển khai hàng loạt hoạt động nhằm đẩy lùi nạn tản hôn.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Dân tộc phối hợp với phòng Tư pháp, phòng Giáo dục-Đào tạo, Trung tâm Y tế, các ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội và UBND các xã, thị trấn lồng ghép nội dung tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, thị trấn trên địa bàn  huyện. Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện ký cam kết không vi phạm tảo hôn giữa các hộ gia đình với Ban nhân dân thôn.

Mỗi năm, Phòng Dân tộc phối hợp với phòng Giáo dục-Đào tạo tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền cho gần 20.000 lượt học sinh các trường THCS và THPT, Trường Dân tộc Nội trú huyện về Giảm thiểu Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống, Sức khỏe sinh sản vị thành niên và Luật hôn nhân gia đình. Làm mới 118 băng rôn tuyên truyền, 126m2 pa nô tuyên truyền tại 7 xã và 20.000 tờ gấp tuyên truyền. Phối hợp với UBND các xã thị trấn tổ chức 20 hội nghị chuyên đề về Giảm thiểu Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống, Sức khỏe SSVTN và Luật hôn nhân gia đình cho 1.300 cấn bộ cấp xã và cán bộ cấp thôn làng, cung cấp các kỹ năng tuyên truyền, tác hại của tảo hôn hôn nhân cận huyết thống nhằm mỗi học viên là một kênh tuyên truyền cho gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý.

Từ khi triên khai Đề án theo Quyết định số 498/QĐ-TTg  và Tiểu Dự án 2 Dự án 9 Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phổ biến, tuyên truyền rộng rãi để người dân trên địa bàn huyện hiểu được tính ưu việt của pháp luật hôn nhân xã hội chủ nghĩa, từ đó nâng cao ý thức pháp luật của người dân trong việc kết hôn, đặc biệt là ý thức trong việc thực hiện đầy đủ các quy định về độ tuổi kết hôn. Nhiều người dân đã hiểu rõ và chấp hành tốt những quy định của pháp luật về độ tuổi kết hôn. Khi nắm được thông tin những trường hợp chuẩn bị tảo hôn, chính quyền địa phương phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, thôn, làng tích cực tuyên truyên truyền, vận động các trường hợp trên dừng kết hôn, đợi đủ tuổi rồi kết hôn theo quy định. Đối với những trường hợp không chấp hành UBND các xã, thị trấn đã mạnh dạn tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, yêu cầu chấm dứt hôn nhân.

Kết quả, đến tháng 10/2023, trong 1008 cặp kết hôn tại Chư Păh, chỉ còn 41 cặp tảo hôn, trong đó 40 cặp là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ đã giảm đáng kể so với những năm trước và không còn hôn nhân cận huyết thống.

Với hơn 55% dân số huyện là người đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo là 8,94 %, việc tuyên truyền, vận động và quản lý của chính quyền địa phương còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Thời gian tới, các cấp chính quyền cũng như các phỏng ban sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động phong phú hơn cũng như tăng cường giám sát chặt chẽ, để tình trạng tảo hôn cũng như hôn nhân cận huyết thông được đẩy lùi.

Thùy Chi - Đức Yên