Hơn 10 năm trước, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mỹ Đức đối diện với rất nhiều khó khăn khi một loạt các tiêu chí: Quy hoạch, giao thông, trường học, điện, hạ tầng y tế, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi… đều không đạt, cần nhiều nguồn lực đầu tư.

Sau khi Trung ương triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Thành ủy Hà Nội triển khai Chương trình 02-CTr/TU ngày 29/8/2011 và Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021, Huyện uỷ - HĐND – UBND – UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động.

Một loạt nghị quyết, chương trình, đề án, quyết định, kế hoạch được ban hành, triển khai, thực hiện, trong đó xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã phát động và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt tập trung tuyên truyền, vận động nông dân tích cực thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình văn hoá, giáo dục; chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án.

Tuyên truyền, biểu dương những mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, đơn vị, tuyên truyền các kết quả, bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM.

Hình ảnh thôn quê tại xã Mỹ An, huyện Mỹ Đức

Việc huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM ở thôn Thọ, xã Hợp Thanh là một điển hình. Địa phương đã vận dụng sáng tạo với tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực xã hội hoá 100% từ sức dân để xây dựng thành công nhiều công trình phúc lợi dân sinh.

Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân và những người con xa quê chung sức, đồng lòng hiến đất mở đường, góp của, góp công, đến nay thôn Thọ đã xây dựng hoàn thành 4 công trình phúc lợi dân sinh lớn với kinh phí trên 3,6 tỷ đồng, hiến hơn 1.400m2 đất thổ cư cùng với hàng nghìn ngày công lao động của cán bộ và nhân dân trong suốt 4 năm qua.

Trong đó không thể không nhắc đến công trình mở rộng đường làng được khởi công từ ngày 17/9/2020 đến ngày 23/4/2021 với tổng chiều dài toàn tuyến là 1,4km.

Tuyến đường mở rộng lên 2m so với ban đầu, đã vận động 76 hộ dân ven đường tình nguyện hiến 1m rộng trên đất thổ cư. Việc giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông nông thôn đều trên tinh thần tự nguyện, các hộ dân hiến đất không đòi hỏi nhà nước hỗ trợ kinh phí đền bù.

Hay như công trình xây dựng cổng làng được khởi công từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2022, thôn Thọ đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân đóng góp với tổng kinh phí xây dựng 602 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay huyện Mỹ Đức đã có 21/21 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 3 xã Hồng Sơn, Phùng Xá, Hương Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 – 2025; Thị trấn Đại Nghĩa đủ điều kiện đạt chuẩn đô thị văn minh và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, đến hết năm 2022 đã đạt 58 triệu đồng/người/năm tăng gấp 5,6 lần so năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của huyện còn 1,25%, giảm 15,15% so năm 2010.

Đáng lưu ý, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,55%, tăng 31,55% so năm 2010; số nhà kiên cố đạt 100%; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 83,09%, tăng 53,52% so năm 2010.

Có thể nói, chương trình xây dựng NTM đã tạo ra diện mạo nông thôn huyện Mỹ Đức khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.