Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, để đạt được tiêu chí y tế, xã cần phải đạt 4 chỉ tiêu gồm: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt từ 40% trở lên; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt từ 70% trở lên.

Lạng Sơn quan tâm tới việc tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế.

Đây đa số là các chỉ tiêu mới (3 chỉ tiêu mới và 1 chỉ tiêu có tỷ lệ cao hơn) so với Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trước đó trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Do là chỉ tiêu mới nên việc triển khai thực hiện của các xã cũng gặp lúng túng. 

Để hoàn thành tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, các cấp, ngành liên quan đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, triển khai các giải pháp đồng bộ. 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, huyện Tràng Định cho biết, xã chưa đạt 3/4 chỉ tiêu của tiêu chí y tế (tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 66,9%; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 29,4% và chưa triển khai khám chữa bệnh từ xa). 

Để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường rà soát từng trường hợp chưa có bảo hiểm y tế; thành lập các tổ từ 5 - 7 người đến trực tiếp các thôn để tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó, xã đã đạt tiêu chí y tế.

Cùng với xã Chi Lăng, đến nay, việc triển khai thực hiện tiêu chí y tế ở các xã điểm nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực. 

Thu Huế