VH

Cập nhập tin tức VH

Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển​

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển cần được bảo tồn và phát huy, mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật, với tinh thần kiến tạo phát triển.

Tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cương lĩnh

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển” nhằm tôn vinh ý nghĩa và tầm vóc lịch sử, kế thừa và phát huy những giá trị bền vững của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của nền văn hóa.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 29/12, Ủy ban nhân dân xã An Khương (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) tổ chức lễ hội Phá Bàu của dân tộc S’tiêng trên địa bàn xã.

Nền công nghiệp văn hóa, sáng tạo Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ

Sau 4 năm kể từ khi Báo cáo giai đoạn 2016-2019 hoàn thành, nền công nghiệp văn hóa, sáng tạo Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, sôi động và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong phát triển KTXH đất nước theo hướng bền vững.

Động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

So sánh số liệu thống kê sau 7 năm của chúng ta với thế giới, Việt Nam đang là quốc gia tầm trung về phát triển công nghiệp văn hóa và còn nhiều dư địa phát triển.

“Sắc màu văn hóa Đắk Lắk” tại Hà Giang

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã trưng bày giới thiệu đến nhân dân, du khách tỉnh Hà Giang những nét đặc sắc về văn hóa, cuộc sống của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk.

Sẽ xây dựng Làng Việt Nam "K-Vietnam valley" tại huyện Bonghwa

Dự án xây dựng Làng Việt Nam "K-Vietnam valley" tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongbuk có diện tích 118.890 m2, bao gồm các khu di tích lịch sử, khu giáo dục văn hóa, khu vui chơi giải trí và con đường giao lưu.

Việt Nam quyết liệt thúc đẩy bình đẳng giới thực chất

Hằng năm, 100% các địa phương và nhiều bộ ngành, cơ quan trung ương đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng.

Văn hóa là cầu nối quan trọng trong quan hệ của mỗi nước thành viên ASEAN

Chính sự giao thoa của nhiều nền văn hóa đến từ các nước riêng biệt đã tạo nên một thể văn hóa ASEAN đa dạng, đặc sắc với muôn màu sắc rực rỡ.

Việt Nam thúc đẩy quyền con người được tiêm chủng

Năm 2023, Việt Nam đã có nhiều đóng góp và sáng kiến trong khuôn khổ Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc cũng những nỗ lực bảo vệ quyền con người. Một trong những sáng kiến ấy là Việt Nam thúc đẩy quyền con người được tiêm chủng.

Ở đâu có lực lượng thanh niên thích ứng cao thì cộng đồng đó càng vững mạnh và phát triển

Diễn đàn Văn hóa Thanh niên ASEAN và ASEAN+ năm nay có chủ đề “Suy nghĩ - Cảm nhận - Hành động: Hồi sinh mạnh mẽ hơn," quy tụ 100-150 sinh viên đến từ các trường đại học hàng đầu trong khu vực ASEAN.

Để văn hóa thúc đẩy sự phát triển kinh tế

Trong thế giới ngày nay, văn hóa, kinh tế, chính trị luôn đan xen với nhau, và văn hóa là một lĩnh vực quan trọng, có vị trí đặc biệt trong cuộc cạnh tranh về sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia.

Đưa các vấn đề liên quan đến văn hóa, xã hội trở thành một trong những trụ cột quan trọng

Chủ tịch ASEAN Indonesia năm 2023 cũng nỗ lực đưa các vấn đề liên quan đến văn hóa và xã hội trở thành một trong những trụ cột quan trọng tiếp tục được triển khai trong các nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN tiếp theo.

Tôn vinh sắc màu văn hóa ASEAN

Thành công của ASEAN không thể đạt được nếu không có nền tảng vững chắc ở cấp độ cơ bản nhất: Trụ cột Văn hóa-Xã hội.

Lai Châu thúc đẩy thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC đến năm 2025

Trong những năm qua, cùng với các tỉnh, thành khác, Lai Châu chú trọng xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh.

Khắc phục sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền

Nghị quyết 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là: “Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội”.

Khả năng thích ứng cần được thúc đẩy trên 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN

Ngày 11/8, Hội nghị điều phối lần thứ 19 về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (SOC-COM 19) với chủ đề "Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) sau năm 2025" đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

ASOEN nỗ lực thúc đẩy truyền thông về văn hóa phòng ngừa với 6 lĩnh vực ưu tiên

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đang ngày càng chứng tỏ được vị trí đặc biệt của mình trong tiến trình phát triển chung của Cộng đồng, hướng về người dân và lấy người dân là trung tâm.

Chung tay hành động vì một ASEAN phát thải ròng bằng 0

Là một trong những nước châu Á đặt tham vọng lớn nhất, chiến lược phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 43,5% lượng phát thải.

Hợp tác ASEAN trong lĩnh vực phúc lợi xã hội

Việt Nam đã thực sự góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực, mang lại lợi ích cho các quốc gia thành viên cũng như tiến gần hơn tới việc hình thành Cộng đồng.