Nhân kỷ niệm 60 năm ấn phẩm bằng tiếng Việt Đại Nam Thực Lục ra mắt đầu tiên (1962 - 2022), ngày 2/6, Viện Sử học phối hợp với NXB Hà Nội ra mắt bộ sách Đại Nam Thực Lục gồm 10 tập, tái bản lần thứ hai.

Đại Nam Thực Lục do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm (1821 - 1909), từ triều Minh Mạng đến Duy Tân. Đại Nam Thực Lục gồm 560 quyển ghi chép thực toàn bộ lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới sự trị vì của vương triều Nguyễn cũng như hơn 200 năm lịch sử Đàng Trong của các chúa Nguyễn với quan điểm “Nước phải có sử, cốt để làm tin với đời nay và truyền lại cho đời sau”.

Đại Nam Thực Lục được hoàn thành năm 1909 nhưng tới năm 1962 Viện Sử học Việt Nam mới tổ chức dịch bộ sách này ra tiếng Việt. Đây là nguồn sử liệu quý về những chính sách lớn trong việc hoạch định, phát triển kinh tế xã hội, đường lối đối ngoại, bảo vệ an ninh quốc gia, khai thác và khẳng định chủ quyền biển đảo; cung cấp những tư liệu khoa học và pháp lý hữu ích trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý, phát triển và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đây là nguồn sử liệu giá trị về lịch sử Việt Nam nói chung và triều Nguyễn nói riêng trong 330 năm (1558-1888) đầy biến động của đất nước.
 
Đại Nam Thực Lục biên soạn theo phương pháp biên niên nên rất cần, rất dễ để tra cứu sự kiện, nhân vật, địa danh, địa chí theo trình tự thời gian và phương pháp kỷ sự có khả năng tái hiện diện mạo lịch sử theo lát cắt của thời gian. Những năm 60 của thế kỷ XX, Viện Sử học đã tập hợp các nhà Hán học uyên bác để dịch và hiệu đính như Đào Duy Anh, Hoa Bằng, Đỗ Mộng Khương...

Năm 1962, Viện Sử học xuất bản lần đầu ấn bản tiếng Việt bộ Đại Nam Thực Lục và phải mất 16 năm mới thực hiện xong 38 tập, một công trình dịch thuật đồ sộ được đông đảo độc giả hoan nghênh và đánh giá cao.

An Đông