Theo Phòng thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật biển Việt Nam, về tình hình an ninh, chủ quyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tăng cường giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới cho ngư dân, theo dõi chặt chẽ tình hình các khu vực biển, đảo, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh và báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan liên quan những vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, cả nước nói chung. 

Tích cực, chủ động triển khai công tác tuyên truyền biển đảo

Để thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng trong công tác tuyên truyền biển, đảo tại địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên truyền biển đảo, với nhiều nội dung, hình thức phong phú:

Tuyên truyền thông qua các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chuyên đề... các cơ quan, đơn vị lồng ghép các nội dung tuyên truyền, định hướng về biển đảo Việt Nam như: những diễn biến của cục diện chính trị thế giới dẫn đến tranh chấp Biển Đông của Trung Quốc trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; những âm mưu của Trung Quốc về độc chiếm Biển Đông; những nguy cơ tiềm ẩn xung đột; vai trò, vị trí những âm mưu, toan tính của các nước lớn đối với Biển Đông. Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề trên Biển Đông và đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng vững vàng, phản bác lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Lữ đoàn 171 Hải quân và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức 80 đợt tuyên truyền biển, đảo tại các xã, phường, thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn với trên 9.800 lượt người tham gia; Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 95 buổi tuyên truyền tập trung cho 7.835 lượt người nghe về chủ quyền biển, đảo. Tập trung tuyên tuyền Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép (IUU) với 1.320 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, chủ ghe tàu và ngư dân tham dự.

Tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị và công tác đối ngoại: Triển khai tuyên truyền về ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC (04/11/2002-04/11/2022)… thực hiện góc tuyên truyền cố định về chủ đề Biển đảo với 50 bản sách, báo và tạp chí, thu hút khoảng 450 lượt đọc giả; phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”;...

Tuyên truyền qua hệ thống báo chí và thông tin truyền thông: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam như: “Quốc phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo”, “Vì an ninh biển đảo”, “Biển đảo quê hương”… Đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh, tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn biên giới biển được hơn 280 giờ… kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xử lý các vấn đề trên Biển Đông, góp phần động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Hỗ trợ đoàn làm phim báo Nhân dân thực hiện dự án phim “Việt Nam – Tổ quốc nhìn từ biển”; hỗ trợ Xưởng phim Quân đội ghi hình tại thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo làm phim tài liệu “Vững tin trên con đường đã chọn” và nhiều chương trình có ý nghĩa chính trị, tuyên truyền sâu rộng… Xây dựng các loạt phim phóng sự về huyện Côn Đảo góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ tăng cường QP-AN, xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển, đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Tuyên truyền thông qua các hội, nhóm sản xuất trên biển: Trong năm, Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện tốt chương trình vận động ngư dân tham gia các tổ, đội sản xuất trên biển, thông qua hoạt động có hiệu quả của các tổ, đội tàu thuyền đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong ngư dân pháp luật về biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, đồng thời góp phần tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên biển.

Thông qua công tác cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt liên quan yếu tố người nước ngoài, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với họ; tổ chức nắm lai lịch, quản lý, đảm bảo chế độ sinh hoạt và làm thủ tục về nước theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với công ước quốc tế. Tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện đánh bắt xa bờ ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép. Chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tiếp nhận các ngư dân bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, trả về; tiến hành điều tra, xác minh, tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hằng năm tỉnh tổ chức Đoàn công tác đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ công tác tại Nhà giàn DK1 bảo đảm chu đáo, nghĩa tình, thông qua các hoạt động hỗ trợ các đơn vị với tổng giá trị 2,585 tỷ đồng. 

Kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vi phạm các quy định về IUU

Để ngăn chặn tình trạng này, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 10/10/2018 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; theo đó, các cơ quan, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan được quan tâm thực hiện; đã thực hiện việc quản lý đội tàu, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản, quản lý nguồn gốc thủy sản khai thác; chú trọng đầu tư hạ tầng nghề cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; thường xuyên tổ chức kiểm tra, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để trao đổi, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu nhằm sớm chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái pháp luật…

Nhằm kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm các quy định về IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), tiến tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững, năm 2022 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan, đon vị, địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật thủy sản, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU và những hệ quả pháp lý gặp phải khi vi phạm đến các xã, phường, thị trấn, từng hộ ngư dân ven biển và các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời nêu gương, nhân rộng những cá nhân tích cực, nghiêm túc chấp hành các quy định về IUU và phê phán, phản ánh, lên án hành vi vi phạm.

Nhiệm vụ sắp tới

Để công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, hệ thống tuyên giáo và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xác định các nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhấn mạnh thế kỷ XXI là “Thế kỷ của đại dương” phải đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển; Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Bộ Quy tắc ứng xử mang tính pháp lý của các bên ở Biển Đông (COC); Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 16/11/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khoá IV) về việc thực hiện các nhiệm vụ Chiến lược biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển đảo Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng sai trái trên biển, đảo, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phóng sự, ký sự, phim ảnh, bài viết; tài liệu, ấn phẩm, thơ ca, bài hát; họp báo, hội thảo, trưng bày, triễn lãm. Trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động triển khai trong công tác quản lý biên giới biển, đảo với các địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân, khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ nhằm góp phần cùng các lực lượng chức năng khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Hải đội dân quân tự vệ biển... tổ chức các lớp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và Nhân dân về giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc trong đối tượng cán bộ, đảng viên, nhất là thanh thiếu niên; phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần cảng biển, dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp hỗ trợ, các dịch vụ ngành dầu khí và du lịch biển. Phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phú Mỹ