UBND TP. Nam Định đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ hội và kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Trần tháng 8 năm Nhâm Dần, kỷ niệm 722 năm ngày hóa Đức Thánh Trần (20/8 Âm lịch). 

Theo đó, thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 27/8 đến 25/9 (tức từ mùng 1 đến ngày 30/8 âm lịch); các hoạt động lễ hội diễn ra từ ngày 3 đến 15/9 (tức từ mùng 8 đến ngày 20/8 âm lịch). Chương trình lễ hội gồm 3 phần: Phần lễ, phần hội và các chương trình văn hóa văn nghệ. 

Các nghi lễ, lễ dâng hương được thực hiện tại Đền Thiên Trường, Đền Cố Trạch, Đền Trùng Hoa, Chùa Phổ Minh, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các vị Vua Trần, Đức Thánh Trần tại sân hành lễ Đền Thiên Trường. Các hoạt động phần hội gồm: múa lân - sư - rồng; biểu diễn võ thuật; thi đấu vật; thi đấu cờ người; chọi gà; múa rối nước và một số chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống đặc sắc.

Lễ hội Đền Trần tháng 8 âm lịch nhằm tưởng nhớ ngày hóa của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – người được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Trần.

Để lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch bệnh, Ban Tổ chức lễ hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường Lộc Vượng, Lộc Hạ, Thống Nhất. 

Ban Quản lý khu di tích có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với 3 phường và các ngành liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị, quản lý và tổ chức lễ hội; sắp xếp ổn định các ki-ốt; không để người hành khất, hát rong vào khu vực lễ hội và khu vực trước cổng đền. 

UBND phường Lộc Vượng điều động các lực lượng phối hợp với Công an thành phố, bảo vệ Ban Quản lý khu di tích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra lễ hội. Tổ chức thực hiện các lễ rước, nghi thức tế lễ của địa phương và nhà đền theo phong tục truyền thống; chịu trách nhiệm tổ chức trông coi phương tiện giao thông tại các bãi xe.

Điện lực thành phố đảm bảo an toàn về điện trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa khi tham gia lễ hội, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan…

Lễ hội Đền Trần tháng 8 âm lịch nhằm tưởng nhớ ngày hóa của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – người được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Trần.

Duy Khánh, Vân Anh, Thu Hoài