Nhờ những nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền và người dân, tháng 3/2023, xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đã được Trung ương chọn thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, theo danh mục mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho biết, việc xây dựng thành công ít nhất một mô hình xã nông thôn mới thông minh là tiêu chí bắt buộc để được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Hiện nay, trừ huyện Giao Thủy có xã Giao Phong đã được Trung ương chọn thí điểm, toàn bộ các huyện khác trong tỉnh đều đang tiến hành rà soát xây dựng xã nông thôn mới thông minh, với mức hỗ trợ 250 triệu đồng/xã từ ngân sách tỉnh.

a gphong ntm 3.jpg
Xã Giao Phong được Trung ương chọn thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh của tỉnh Nam Định. 

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Giao Phong, sau khi được Trung ương chọn thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời để xã làm căn cứ rà soát, triển khai thực hiện, với 6 nội dung và 18 tiểu mục tiêu chí.

Đối chiếu văn bản này, xã đã có một số tiểu mục đạt điều kiện, tuy nhiên do đang làm thí điểm nên có không ít nội dung, tiểu mục khiến cấp ủy, chính quyền xã gặp bối rối, thậm chí chưa hiểu rõ hoàn toàn yêu cầu của tiêu chí.

Bởi vậy, bên cạnh việc bám sát hướng dẫn của Trung ương, xã Giao Phong cũng chủ động nghiên cứu, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới thông minh vào năm 2024 như kế hoạch đã đặt ra.

Theo ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao Phong, để đạt được mục tiêu nói trên, trước mắt xã sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng qua chặng đường dài được bà con chung tay, đồng thuận với nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể trong xây dựng phong trào nông thôn mới từ giai đoạn đầu đến nay, xã Giao Phong tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới thông minh. 

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định đang còn khó khăn trong triển khai xây dựng nông thôn mới thông minh do kinh phí đầu tư hạ tầng lớn; việc chọn nội dung sản phẩm thông tin để số hóa chưa đồng bộ; việc duy trì, vận hành nền tảng số ở các địa phương còn hạn chế, cần đề án, kế hoạch cụ thể; nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân nhiều nơi chưa cao…

Do đó, xây dựng xã, huyện nông thôn mới thông minh là một trong những nội dung được Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Nam Định đặc biệt quan tâm. Tính đến tháng 8/2023, Nam Định có 189 trong số 204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 92,6%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết), 19 trong số 204 xã, thị trấn (10,1%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Khánh Vy