Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV chiều 19/10, báo VietNamNet đặt câu hỏi:

"Tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát việc sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2019-2021 để sửa nghị quyết của Thường vụ làm cơ sở cho việc sắp xếp bộ máy trong thời gian tới. Nghị quyết Đại hội XIII có đề cập đến việc nghiên cứu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Vậy trong quá trình giám sát, sửa đổi nghị quyết, Thường vụ Quốc hội có tính toán tới việc sáp nhập một số tỉnh thành trong giai đoạn sắp tới?".

Trả lời, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, từ năm 2019-2021 là giai đoạn đầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đạt hai tiêu chí diện tích, dân số. Vừa qua, theo chương trình giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành lập đoàn giám sát về nội dung này để báo cáo với Quốc hội.

{keywords}
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang

"Đây là bước chuẩn bị rất quan trọng để tiến hành sắp xếp huyện, xã giai đoạn tiếp theo, cũng là cơ hội để Thường vụ đánh giá lại các tiêu chí cấp huyện, xã trong Nghị quyết 1211, làm căn cứ pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn tiếp theo", ông Giang thông tin.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đoàn giám sát không đánh giá việc sáp nhập các đơn vị hành chính chỉ theo tiêu chí dân số, diện tích mà còn có yếu tố văn hóa, lịch sử, sự đồng thuận và hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền sau khi sáp nhập.

Còn việc có tiến hành sáp nhập cấp tỉnh không, theo ông Giang phải tổng kết để sửa đổi nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thứ 2 là phải đánh giá đầy đủ các yếu tố về dân số, diện tích, văn hóa, lịch sử, sự đồng thuận của người dân.

Việc sửa sửa Nghị quyết 1211 cũng phải đề cập đến yếu tố, sau khi sáp nhập nâng cao tính hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương nơi được sáp nhập.

Ông Giang cho rằng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mới đặt ra vấn đề "nghiên cứu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh" còn để tiến hành sáp nhập cần đánh giá đầy đủ các yếu tố và có sự đồng thuận của người dân, xem xét sự phát triển địa phương sau khi sáp nhập.

"Việc này sẽ được Chính phủ tiến hành đánh giá đầy đủ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội cần xem xét, báo cáo Quốc hội theo Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói.

Thu Hằng

Những dấu ấn sau kiện toàn nhân sự của Quốc hội

Những dấu ấn sau kiện toàn nhân sự của Quốc hội

Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi kiện toàn nhân sự, hàng loạt quyết sách quan trọng đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua với những quy định chưa từng có tiền lệ.