MT

Cập nhập tin tức MT

Huế lan tỏa "Ngày Chủ Nhật xanh" “Chủ nhật vì cộng đồng” bảo vệ môi trường

Tiếp nối thành quả từ “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng” do Thành ủy Huế phát động là hành trình mới trong việc quy tụ, tập hợp toàn dân chung sức, đồng lòng.

Thúc đẩy khai thác khoáng sản bền vững hướng tới bảo vệ môi trường

Việt Nam kêu gọi ASEAN thúc đẩy khai thác khoáng sản bền vững hướng tới bảo vệ môi trường và bao trùm về kinh tế, tài chính, xã hội trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và các công nghệ mới.

Việt Nam chọn cách tiếp cận phát triển bền vững, đang tiến tới mô hình kinh tế xanh

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận phát triển bền vững và đang tích cực tiếp cận theo hướng chuyển đổi mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

TP. Thái Bình hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”

Thành phố phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021" trên địa bàn, phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh covid 19 đang phức tạp.

TP. Thái Bình hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”

Thành phố phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021" trên địa bàn, phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh covid 19 đang phức tạp.

80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh: Tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Cách đây 80 năm, ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) ra đời, với khẩu hiệu chính là: "Phản Pháp, kháng Nhật, liên Hoa, độc lập."

 

Hà Nội: Lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2025 giảm còn 12,14%

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ gia tăng các sản phẩm được dán nhãn xanh, sinh thái hằng năm 15%/năm.

Đẩy mạnh hành động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường

Bộ TNMT đã phối hợp với Bộ KHCN và các cơ quan liên quan đã xây dựng, phát triển hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp; giải quyết các vấn đề liên quan đến xâm nhập mặn....