Theo số liệu từ cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn, năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện các công trình, dự án của tỉnh hơn 299 tỷ đồng (vốn Trung ương giao đầu năm là hơn 161 tỷ đồng và tỉnh đổi ứng cho các huyện hơn 138 tỷ đồng).

Trong đó, phân bổ gần 110 tỷ đồng để thực hiện khởi công mới 115 công trình, số còn lại để thực hiện thanh toán cho các công trình đã hoàn thành.

Tổng vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc qia xây dựng nông thôn mới năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn là hơn 299 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8/2023, nhờ sự chủ động của các huyện, thành phố trong triển khai trình tự thủ tục đầu tư, 100% công trình khởi công mới đã được triển khai theo kế hoạch. Từ đó, đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn giao với tỷ lệ giải ngân đạt cao nhất trong số các nguồn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, đối với nguồn vốn Trung ương phân bổ, các huyện đã giải ngân đạt 78% kế hoạch vốn và đối với nguồn vốn đối ứng của tỉnh đã giải ngân đạt 76% kế hoạch vốn giao.

Văn Lãng là một trong số các huyện có kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt cao của tỉnh. Năm 2023, huyện được giao kế hoạch vốn Chương trình nông thôn mới là hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn thực hiện khởi công mới 6 công trình gồm 4 công trình trường học, 1 công trình nhà văn hoá và 1 công trình sân thể thao với kế hoạch vốn giao hơn 5,7 tỷ đồng, còn lại là thanh toán công trình đã hoàn thành.

Theo ông Phùng Quang Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Lãng, để chủ động triển khai các công trình gắn với đẩy nhanh giải ngân vốn, huyện chủ động trước một bước công tác chuẩn bị đầu tư cũng như giải phóng mặt bằng. Đồng thời, khi ký hợp đồng xây lắp và triển khai thi công, Ban Quản lý thường xuyên kiểm tra tại thực địa công trình nhằm đôn đốc các nhà thầu.

Nhờ đó, tính đến hết tháng 8/2023, trong 6 công trình khởi công mới của huyện Văn Lãng đã có 3/6 công trình (3 công trình trường học tại xã Thanh Long) đã hoàn thành đưa vào sử dụng và 3/6 công trình đạt 65% khối lượng. Kết quả giải ngân đối với các công trình khởi công mới của huyện đạt 100% kế hoạch.

Công trình bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng có quy mô 2 tầng với 6 phòng học được khởi công tháng 4/2023 và dự kiến hoàn thành tháng 11/2023. Tính đến đầu tháng 9/2023, công trình đã hoàn thành 85% khối lượng và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các phần việc cuối cùng.

Để thúc đẩy tiến độ, ngay từ khi khởi công đến nay, nhà thầu luôn duy trì 3 tổ sản xuất với 20 công nhân tại hiện trường. Mục tiêu đơn vị đặt ra là phải đưa công trình hoàn thành cuối tháng 10/2023 theo đúng hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.

Tại huyện Bắc Sơn, việc tổ chức triển khai các công trình từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và giải ngân vốn được huyện thực hiện rất chủ động và khẩn trương. Trong năm 2023, huyện Bắc Sơn phân bổ nguồn vốn khởi công mới 4 công trình gồm: 3 công trình trường học và 1 công trình nhà văn hoá với tổng kế hoạch vốn là hơn 6,7 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8/2023 đã có 2/4 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và 2/4 công trình đã hoàn thành 60% giá trị khối lượng theo hợp đồng. Về kết quả giải ngân, huyện đã giải ngân được 35,9/48,8 tỷ đồng, tương đương 73,49% kế hoạch vốn giao.

Huyện Đình Lập cũng là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới cao của tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ đầu năm, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và giải ngân các nguồn vốn.

Cụ thể, huyện chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về giải ngân. Xây dựng kế hoạch giải ngân đến từng công trình, nguồn vốn theo quý để kiểm soát cũng như gắn trách nhiệm của người đứng đầu, người được giao phụ trách từng công trình dự án.

Vì vậy, đến hết tháng 8/2023, huyện đã giải ngân được 16,9/22,3 tỷ đồng vốn xây dựng nông thôn mới giao đầu năm, tương đương 76% kế hoạch. Trong số 3 công trình khởi công mới, 1 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 2 công trình khối lượng thực hiện đạt 60% kế hoạch.

Không chỉ huyện Văn Lãng, Bắc Sơn, Đình Lập, hầu hết các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn đều có khối lượng giải ngân vốn nông thôn mới đạt khá cao. Cụ thể, đối với nguồn vốn Trung ương phân bổ có 9/11 huyện, thành phố có tỷ lệ giải ngân đạt từ 73% đến 100% kế hoạch; đối với nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh, giải ngân đạt 76% kế hoạch.

Điển hình như huyện Hữu Lũng, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, huyện đã thực hiện mô hình trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Vân Nham với 12 ha, mô hình sản xuất na an toàn tại xã Yên Thịnh với 24 ha, mô hình cải tạo giống cây lâm nghiệp tại xã Hồ Sơn với kinh phí 1 tỷ đồng. Theo đó, người dân tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đến nay, các mô hình đang phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn Trung ương giao cho huyện Hữu Lũng đầu tư là 35,6 tỷ đồng – cao nhất tỉnh. Do đó, bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và nhập mã dự án công trình, huyện còn tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư được giao thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn được giao. 

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hữu Lũng đã tham mưu UBND huyện ban hành 5 công văn đôn đốc các đơn vị được giao chủ đầu tư và UBND các xã thúc đẩy giải ngân vốn chương trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư Chương trình xây dựng nông thôn mới hết tháng 8/2023 của huyện được 25,8/35,6 tỷ đồng, tương đương 73% kế hoạch vốn.

Quỳnh Nga