Cô và trò cùng nhau ra sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm học 2022-2023.

Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Bác về phong trào thi đua yêu nước, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phát động và duy trì thường xuyên, sôi nổi các cuộc vận động và phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn ngành tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

Với mục tiêu “Tất cả vì học sinh thân yêu”, phong trào thi đua đã tập trung vào những nội dung như: Nêu gương về đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường; nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trước công việc; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. 

Cùng với đó, ngành cũng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; giỏi việc trường, đảm việc nhà… Các cuộc vận động và phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh, tổ chức đoàn thể trong các nhà trường, tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sinh động và sát thực tiễn, đem lại những kết quả khá toàn diện. 

Từ các phong trào thi đua, công tác quản lý giáo dục không ngừng được đổi mới, phân cấp và tăng quyền chủ động của cơ sở; dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong các nhà trường được giữ vững và tăng cường. 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm đầu tư, phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo ở cấp học mầm non đạt 92,19%, cấp tiểu học đạt 72,43%, cấp THCS đạt 75,42%, cấp THPT đạt 99,97% (đạt mục tiêu sớm hơn so với kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên của tỉnh). 

Đặc biệt, chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp, bậc học được nâng cao. Nam Định luôn duy trì ở nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục và tỷ lệ đoạt giải học sinh giỏi quốc gia. 

Từ năm học 2010-2012 đến năm học 2022-2023, Nam Định có 938 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia, trong đó có 45 giải Nhất, 315 giải Nhì, 356 giải Ba, 267 giải Khuyến khích; 23 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế gồm 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 14 Huy chương Đồng, 1 Bằng khen. Kết quả đó đã tạo động lực để mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu thi đua trong lao động, học tập, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Hải Yến