Cứ đến ngày 16/10 âm lịch hàng năm, khi mùa màng đã thu hoạch xong, người Pà Thẻn (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) lại tổ chức lễ hội nhảy lửa, hay còn gọi là Lễ hội Cầu lửa.

Đây là một lễ hội độc đáo, mạng đậm dấu ấn Shaman giáo.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của người Pà Thẻn, năm 2012, Bộ Văn hóa, TT và DL đã ban hành Quyết định 5079/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong đời sống tinh thần của người Pà Thẻn, họ luôn tâm niệm nhờ có các vị thần linh che chở, bảo vệ, giúp đỡ mà họ có thể vượt qua được những hiểm nguy, hoạn nạn. Đối với người Pà Thẻn, vị thần linh thiên, có sức mạnh lớn nhất, mang lại nhiều may mắn nhất cho họ chính là thần lửa và ngọn lửa.

Chính vì thế, lễ hội nhảy lửa được xem là một trong những lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của người Pà Thẻn.