Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hiện có 10 dân tộc sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm đa số với gần 70% dân số của huyện. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, huyện Than Uyên đã quan tâm, chỉ đạo phục dựng các lễ hội truyền thống của dân tộc Thái trên địa bàn, thành lập các câu lạc bộ đàn Tính - hát Then, duy trì hoạt động của đội văn nghệ quần chúng… Qua đó, tạo điều kiện để các nghệ nhân, quần chúng được sáng tạo, giao lưu, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt, việc bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của các dân tộc ở huyện Than Uyên thời gian qua đã tạo ra tiềm năng, thế mạnh để phát triển hình thức du lịch cộng đồng - sản phẩm du lịch đặc sắc mà tỉnh Lai Châu đang quan tâm đầu tư.

Những năm qua, huyện Than Uyên đã sưu tầm, tổ chức phục dựng thành công 2 lễ hội của người Thái là Lễ hội Hạn Khuống, lễ hội Kin Pang, duy trì các lễ hội Xòe chiêng, Lùng Tùng trong các dịp lễ, Tết. Hiện nay, toàn huyện Than Uyên có 117 đội văn nghệ quần chúng. Đây là những đội nòng cốt để thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở, tham gia các đợt hội thi, hội diễn và là cơ sở để trưng tập các hạt nhân văn hóa, văn nghệ tham gia các cuộc biểu diễn của tỉnh, của huyện.

Những năm qua, huyện đã duy trì tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc gắn với Tết Độc lập (2/9) với nhiều hoạt động nghệ thuật để lan tỏa không gian văn hóa dân tộc Thái và các dân tộc anh em trên địa bàn. Một điểm nhấn của sự kiện là những màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái đặc sắc. Trong dịp Tết Độc lập 2/9/2023 hơn 2.000 người dân huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) tay nắm tay kết thành điệu xòe mừng Quốc khánh. Đây là màn Xòe Thái lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hàng chục nghìn người dân là đồng bào các dân tộc địa phương và du khách về huyện Than Uyên theo dõi, chung vui.