Đối với đồng bào người Dao ở thôn Nậm Quang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, ông Phượng Chòi Quấy không phải là ai xa lạ. Ông chính là tấm gương điển hình đã dẫn đường, giúp bà con nơi đây nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.

Tấm gương của ông Quấy không chỉ soi đường giúp các thành viên trong gia đình vươn lên mà còn soi sáng cho cả bà con dân bản. Bằng chứng là tất cả các con của ông đều nỗ lực học tập và trở thành Đảng viên, tham gia công tác xã hội tại thôn và tỷ lệ 100% trẻ em trong thôn được tới trường.