Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhập tin tức Đảng Cộng sản Việt Nam

Đổi mới phong cách lãnh đạo từ việc thay đổi những ‘tiểu tiết’

Một trong những việc làm đáng ghi nhận là trong dịp Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương, không còn cảnh cả đoàn thiếu nhi tưng bừng, rộn ràng “cờ đèn kèn trống” vào trong hội trường chúc mừng Đại hội.

Chuyển đổi số tạo sức bật cho phát triển

Triển vọng kinh tế số của Việt Nam đã được gieo mầm trên mảnh đất màu mỡ và tiềm năng với tỷ lệ sử dụng Internet cao và hạ tầng công nghệ ngày càng phát triển.

Đất nước và những khát vọng vươn tới

Dân thụ hưởng không phải chỉ là người dân phải được hưởng cái gì đó, mà chính là hướng đến việc thỏa mãn các lợi ích đa dạng trong xã hội để biến lợi ích thành động lực phát triển.

Bước ngoặt phát triển kinh tế số từ phát biểu của Tổng bí thư

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc Đại hội Đảng sáng 26/1 đã nhấn mạnh ”chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số”.

Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu

Với Đại hội Đảng, có hai nội dung quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự, trong đó công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, “then chốt của then chốt”.

'Lấy dân làm gốc' và khát vọng phát triển

Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội Đảng 13Tổng bí thư, Chủ tịch nước trình bày đã khái quát hàng loạt vấn đề phát triển mang tính chiến lược đất nước trong nhiều năm tới.

Làm gì để kiểm soát quyền lực

Đứng trước Đại hội Đảng 13, hy vọng rằng thể chế quản trị tốt sẽ được thực thi rộng khắp nhằm kiểm soát được quyền lực từ khi hình thành các quyết định quản lý với sự tham gia của dân.

Việt Nam đứng trước bước ngoặt để phục hồi và bứt phá

Đại hội Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có những biến động khó lường, đại dịch Covid-19 vẫn đang chia cắt nhiều quốc gia, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm 4% và các cuộc va chạm thương mại, kinh tế vẫn còn tiếp diễn.

Đổi mới, niềm tin và khát vọng

Là thế hệ cán bộ trưởng thành sau gần 35 năm Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, chúng tôi không bao giờ quên hào khí của dân tộc mình sau Đại hội 6 của Đảng.

Cảnh báo về nạn tham nhũng quyền lực, 'sứ quân' cát cứ

Để xứng đáng là đội tiên phong chính trị của giai cấp, của dân tộc về trí tuệ và đạo đức, bản lĩnh và văn hoá, Đảng phải tự mình trở thành dân tộc, không ngừng đổi mới, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ.

Đường đến thành công Đại hội 13

Người dân cả nước cùng đất trời đang chuyển mình vào Xuân, hát khúc khải hoàn chào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Động lực để phát triển hệ thống chính trị

Trong hệ động lực phát triển hệ thống chính trị đổi mới nổi bật lên các động lực chủ yếu: bình đẳng, pháp quyền, dân chủ, minh bạch, phản biện, trách nhiệm, lòng tin.

Hiện đại hóa để đảm nhiệm vai trò thống lĩnh của Đảng

 - Các văn kiện Đảng gần đây luôn nhấn mạnh nhu cầu đổi mới để Đảng có thể đại diện cho không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, mà còn là lợi ích của cả dân tộc.

 

Những nhịp điệu 10 năm của Cách mạng Việt Nam

 - Mỗi nhịp 10 năm của Cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua cho phép rút ra nhiều bài học quí, trong đó có bài học về mối quan hệ giữa cái cuối cùng với cái dài hạn, trung hạn và từng năm. 

Hiện đại hóa để đảm nhiệm vai trò thống lĩnh của Đảng

 - Các văn kiện Đảng gần đây luôn nhấn mạnh nhu cầu đổi mới để Đảng có thể đại diện cho không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, mà còn là lợi ích của cả dân tộc.

 

Động lực Việt Nam “cất cánh” với khát vọng hùng cường

 - Nhu cầu phát triển hiện nay đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta sống và cống hiến trong lòng nhân dân, là riềng mối làm nên đồng thuận toàn dân, xây dựng một xã hội công dân, làm động lực chủ yếu đổi mới chính trị hiện nay.

Lời thề của Đảng viên

 - Đừng ai nghĩ rằng lời thề đơn giản. Không chỉ là lời hứa danh dự, mà hơn thế, đó là lời hứa chứa đựng cả giá trị đạo đức, văn hóa và thể hiệu chiều sâu nhân cách tử tế của một con người.

Lòng dân là quốc bảo

 - Tư duy lãnh đạo ôm đồm, chỉ đạo cứng nhắc, điều hành quan liêu ở nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền giờ đang dần được khắc phục để nhường chỗ cho tư duy lãnh đạo, quản lý khoa học, nhân văn.

90 Mùa Xuân Đảng và khát vọng Việt Nam hùng cường

 - Mùa Xuân Canh Ngọ, cách đây 90 Mùa Xuân trước, Đảng Cộng sản Việt nam sinh thành!

Trách nhiệm lịch sử của Đảng

 - Những kẻ chà đạp nền độc lập tự do của dân tộc khác thì chính sự độc lập tự do của họ tự họ làm vấy bẩn, tự bị tổn thương và thậm chí tự bị sỉ nhục và chà đạp, dứt khoát phải tự trả giá!