Dân tộc tôn giáo 2021

Cập nhập tin tức Dân tộc tôn giáo 2021

Bảo vệ, phát huy giá trị của hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trong đời sống đương đại, đảm bảo sức sống của thực hành tín ngưỡng, phổ biến những giá trị nhân văn, những hành vi, nghĩa cử tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

 

Tuyên truyền để dân hiểu rõ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo

Quần chúng nhân dân được tuyên truyền vận động tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương; tuyên truyền, giải thích để hiểu rõ về âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo.

 

Thái Nguyên: UBĐK Công giáo tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh nắm tình hình hoạt động tôn giáo và tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo, tổ chức giáo hội Công giáo nhằm kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc.

 

Tổ chức Đại lễ Khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo đúng tinh thần phòng chống dịch Covid-19

Đại lễ Khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) năm 2021 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang phải đối mặt với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

 

Bình Thuận: Thực hiện nhiều giải pháp ngăn trục lợi lễ hội

Để ngăn chặn, khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật; Bình Thuận đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

 

Đập tan mọi âm mưu phá hoại trong vùng đồng bào DTTS

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân tộc mà Cao Bằng cần thực hiện thời gian tới là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trong vùng đồng bào DTTS.

 

Quảng Ninh: Nhân dân các dân tộc, tôn giáo nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua

Nhân dân các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh đều nêu cao tinh thần đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 và hăng hái thi đua LĐSX, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Quảng Bình: Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục phát triển

Nửa đầu năm 2021, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tại Quảng Bình tiếp tục được duy trì, phát triển và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

 

Kon Tum: Thu hút nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS

Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho học sinh vùng đồng bào DTTS

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đều được các cấp, các ngành tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện đảm bảo quy định và hiệu quả.

 

Quảng Ninh: Nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của bà con dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh trong chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Bình Thuận: Chú trọng bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể

Các giá trị di sản văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể của các dân tộc trong tỉnh được bảo tồn và phát huy phục vụ đời sống sinh hoạt văn hóa tâm linh, văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

 

14 tỉnh tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Mông lần thứ III, năm 2021

Mới đây, Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch về tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Mông lần thứ III năm 2021. Dự kiến Ngày hội sẽ diễn ra vào ngày 3/9 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 

Phấn đấu đến 2025 tất cả đồng bào DTTS tiếp cận đầy đủ thông tin khoa học công nghệ

Tỉnh Kon Tum phấn đấu đến năm 2025, 100% đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường

 

Quảng Ngãi: Thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS

UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Quảng Trị: Quan tâm thúc đẩy công tác bình đẳng giới trong đồng bào DTTS

Bằng các hình thức phù hợp, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào DTTS.

 

Hòa Bình vận động mặc trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số

Tỉnh Hòa Bình thực hiện vận động, triển khai mặc trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tới các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động.

Yên Bái nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các DTTS

Để công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các DTTS tiếp tục phát huy hiệu quả, Yên Bái xác định thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức nội dung phong phú, phù hợp, sáng tạo, đa dạng, thiết thực.

 

Đồng Nai: Phát huy vai trò của người có uy tín, nhân rộng các điển hình tiên tiến

Tại Đồng Nai, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

 

Đồng Nai nhân rộng các điển hình tiên tiến

Tại Đồng Nai, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương.