Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong 5 năm qua (2014-2019) các cấp Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tuyên truyền chủ trương, chính sách, bổ sung nguồn tín dụng, giải ngân kịp thời vốn vay đến đúng đối tượng được hưởng thụ.

Chỉ thị 40-CT/TW được triển khai đồng bộ, từ 2014 đến nay đã có gần 50 ngàn lượt hộ nghèo,đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền hơn 1.631 tỷ đồng, góp phần giúp 23.876 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; Hơn 10 ngàn học sinh sinh viên được vay vốn trang trải học tập; 5.819 hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh được vay vốn giải quyết việc làm góp phần hỗ trợ cho người lao động có việc làm ổn định, hộ gia đình và các cơ sở duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh…. Nhờ có “Chính sách hay” mà kinh tế địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng cao góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm đáng kể so với mục tiêu đề ra.

Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).
Bí thư, Chủ tịch xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn (phải) phối hợp cùng cán bộ NHCSXH kiểm tra thực thế mô hình vay vốn phát triển sản xuất tại thôn Đông Thịnh.
Gia đình anh Đinh Công Chính, dân tộc Mường ở xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn vay vốn chương trình hộ nghèo và học sinh sinh viên cho con đi học, gia đình còn đầu tư chăn nuôi gia súc, cải tạo 3 sào ao nuôi cá, nhờ đó gia đình đã thoát nghèo, con đi học đã có việc làm.
 Nhờ vốn vay 40 triệu chương trình cho vay hộ nghèo, gia đình bà Đinh Thị Xuyến, dân tộc Mường ở thôn Đông Thịnh, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn có điều kiện đầu tư nuôi dê, trồng rừng, có vốn gia đình đầu tư nuôi bò.
 Nhờ vốn vay 40 triệu chương trình cho vay hộ nghèo, gia đình bà Đinh Thị Xuyến, dân tộc Mường ở thôn Đông Thịnh, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn có điều kiện đầu tư nuôi dê, trồng rừng, có vốn gia đình đầu tư nuôi bò.
Hộ gia đình anh Nguyễn Bá Lương, ở xã Yên Lãng vay 40 triệu chương trình hộ nghèo đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, mỗi năm bán hàng chục tấn lợn thịt và hàng ngàn con gà, vịt, gia đình có cơ hội thoát nghèo bền vững.
Gia đình ông Ngô Thanh Bình, thôn Minh Tân, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn vay 30 triệu chương trình giải quyết việc làm đầu tư mở cửa hàng buôn bán nhỏ, chăm sóc chè, gia đình có việc làm và thu nhập ổn định.
Gia đình ông Hà Văn Chón, dân tộc Mường, thương binh hạng ¾ ở khu Bến Đáng, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn vay 20 triệu chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đâu tư nuôi bò, hiện gia đình có 2 bò sinh sản, 2 ha chè.
Đại diện chính quyền xã Minh Đài và cán bộ ngân hàng kiểm tra mô hình vay vốn đầu tư trồng chè.
Từ nguồn vốn 50 triệu đồng vốn địa phương ủy thác qua NHCXH, gia đình anh Phạm Thành Chung ở khu Đồng Tâm, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn có điều kiện kinh doanh, sửa chữa máy nông nghiệp.
Từ nguồn vốn 50 triệu đồng vốn địa phương ủy thác qua NHCXH, gia đình anh Phạm Thành Chung ở khu Đồng Tâm, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn có điều kiện kinh doanh, sửa chữa máy nông nghiệp.

 Nhiều hộ gia đình ở huyện Tân Sơn vay vốn đầu tư trồng chè cho hiệu quả kinh tế cao.

Trần Việt