Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang phát triển mạnh mẽ với gần 6 triệu người sinh sống ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tiếng Việt là phương tiện lưu giữ, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn bản sắc văn hóa riêng, tự tin phát triển và hội nhập với thế giới. Tiếng Việt cũng là nhịp cầu thân thương nối liền đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới với nhau và với Tổ quốc.

Dù sống xa Tổ quốc, kiều bào ta luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, gìn giữ truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, đất nước Việt Nam thân yêu. Đông đảo bà con hoan nghênh, ủng hộ sự nghiệp đổi mới và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước, mong muốn đất nước phát triển và cường thịnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Quang cảnh Lễ tổng kết “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  năm 2023 và Chương trình Gala Tiếng “Mẹ” thân thương tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ tổng kết “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  năm 2023 và Chương trình Gala Tiếng “Mẹ” thân thương tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội hôm 8/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc, phản ánh, duy trì và lan tỏa bản sắc và tinh hoa văn hóa Việt Nam, đóng góp vào việc củng cố nền độc lập của Tổ quốc và đại đoàn kết dân tộc.

Song song với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, công tác tiếng Việt luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm sâu sắc, được khẳng định thành chủ trương nhất quán, xuyên suốt và trở thành nhiệm vụ cụ thể trong các văn bản chỉ đạo về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với cộng đồng gần 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, tiếng Việt là niềm tự hào, là điểm tựa kết nối, là nhân tố giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, giúp bà con khẳng định vị thế và tự tin hội nhập với thế giới. Việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn, giá trị khoa học và nhân văn sâu sắc.

Để cụ thể hóa chủ trương này, ngày 3/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030. Theo đó, ngày 8/9 hàng năm được chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Kiều bào không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể chính tham gia thực hiện Đề án.

Năm 2023 là năm đầu tiên đặt nền móng cho việc thực hiện Đề án, đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt các hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Các sự kiện tôn vinh tiếng Việt với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đã được tổ chức rộng khắp trong và ngoài nước như hoạt động văn hóa - nghệ thuật, hội thảo, diễn đàn, hoạt động tri ân, xây dựng tủ sách tiếng Việt… Đặc biệt, Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức, đã lựa chọn ra những “Sứ giả” mang sứ mệnh quan trọng là quảng bá văn hóa, truyền cảm hứng, tạo động lực học tập và sử dụng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong chuỗi các sự kiện văn hóa “Tôn vinh tiếng Việt năm 2023” chương trình nghệ thuật “Tiếng Mẹ thân thương” là dịp tôn vinh kết quả công tác tiếng Việt, biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác gìn giữ, phát huy các giá trị về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát huy kết quả đạt được, với mong muốn nâng cao hơn nữa nhận thức của kiều bào đối với tiếng Việt, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, đoàn kết, vững mạnh và hướng về quê hương, Bộ trưởng Bộ ngoại giao đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí, các hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ, hưởng ứng triển khai Đề án, để Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 8/9 thật sự trở thành dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của kiều bào, để tiếng Việt trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam bất cứ nơi nào.

Hồng Vân